Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Tatry majú o jedného problémového medveďa menej

30.09.2013 12:52

Medvedica zastrelená v blízkosti intravilánu mesta Vysoké Tatry (autor: Peter Patera) Tatry majú o jedného problémového medveďa menej. V noci zo soboty na nedeľu (z 28. na 29.9. t.r.) sa ho na okraji intravilánu mesta Vysoké Tatry v mestskej časti Sibír podarilo odloviť lesníkovi Štátnych lesov TANAPu jediným výstrelom. Zastrelená bola približne 150 kg samica, ktorá nemala mladé.

Ochranný odstrel vykonali Štátne lesy TANAPu na základe výnimky na odstrel problémového medveďa, o ktorú žiadalo mesto Vysoké Tatry. Výnimku na lov jedného jedinca medveďa hnedého vydalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Následne Obvodný lesný úrad (OLÚ) Poprad poveril Štátne lesy TANAPu vykonaním lovu. Výnimka bola v platnosti od začiatku augusta t.r. a bola jedinou tohoročnou výnimkou vydanou na podnet Mesta Vysoké Tatry s platnosťou do konca novembra t.r.