Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Pribudlo, nepribudlo... budú vedieť, keď spočítajú kamzíky

17.10.2013 15:13

Kamzíkom sa najviac darí v Belianskych Tatrách (autor: Ján Slivinský) Spočítaním budú zisťovať počet kamzíkov žijúcich v Tatranskom národnom parku. V zmysle programu starostlivosti o zver v tomto vzácnom území ho organizujú v dňoch 22. a 23. októbra t.r. Štátne lesy TANAPu. V takmer šesťdesiatich lokalitách desiatich ochranných obvodov od Zverovky až po Tatranskú Javorinu, bude kamzíky spočítavať takmer stovka zamestnancov Štátnych lesov TANAPu. Tak ako každoročne v spolupráci s Tatrzanskim Parkom Narodowym na poľskej strane Tatier, Správou TANAPu, ktorá bude spočítavať kamzíky v liptovskej časti Tatier, mestom Spišská Belá a Lesmi mesta Kežmarok.

Jesenným spočítaním zaznamenáva správca územia kmeňový stav kamzičej populácie pred zimou. Počas vlaňajšieho jesenného spočítania v Tatrách narátali 1096 kamzíkov. Na slovenskej strane Tatier 810 a 286 na poľskej strane, z toho sa v čase spočítania páslo 134 mláďat v slovenských a 43 mláďat v poľských Tatrách.

Počas viac ako päťdesiatročného sledovania kamzičej populácie zaznamenali najmenej kamzíkov koncom 90. rokov minulého storočia, kedy ich početnosť v tomto území klesla pod 200 jedincov. Najpočetnejšie stáda sa v národnom parku pásavali v rokoch 1964 až 1965, kedy na tatranských svahoch napočítali až do tisíc kamzíkov.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020