Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Červenoznačený turistický chodník z Hrebienka na Rainerku radšej obíďte

28.10.2013 13:11

Oprava turistického chodníka vedúceho k Rainerovej chate (autor: archív ŠL TANAPu) Kvôli rekonštrukcii je červenoznačený turistický chodník vedúci z Hrebienka k Rainerovej chate ťažko priechodný. Turisti sa k najstaršej turistickej chate v Tatrách dostanú po zelenoznačenom turistickom chodníku vedúcom z Hrebienka popri Bilíkovej chate a vodopádoch Studeného potoka. Bezpečne sa tak vyhnú úsekom, na ktorých sa pracuje a predídu tak možnému úrazu. Obchádzka je v teréne vyznačená informačnou tabuľou a Štátne lesy TANAPu turistov žiadajú, aby obchádzku využívali predovšetkým kvôli vlastnej bezpečnosti. Práce na oprave poškodených úsekov chodníka potrvajú približne do konca novembra t.r.

Dažďová voda, sprevádzajúca búrku v polovici augusta t.r., vážne poškodila povrch červeno značeného turistického chodníka vedúceho z Hrebienka k Rainerovej chate. Na viacerých úsekoch v celej svojej dĺžke bol natoľko poškodený, že bol len ťažko bez problémov priechodný. Nevyhnutné opravy zabezpečili Štátne lesy TANAPu hneď v prvých dňoch nasledujúcich po prietrži mračien. V súčasnosti prebieha kompletná rekonštrukcia turistického chodníka.

Návštevníkom so sťaženou schopnosťou pohybu tento bezbariérový turistický chodník ako cieľ návštevy Tatranského národného parku Štátne lesy TANAPu neodporúčajú. Ako náhradné môžu využiť bezbariérové turistické trasy v Javorovej doline, Bielovodskej doline, v Tichej doline a Bobroveckej doline na Oraviciach, v Prielome Dunajca v Pieninskom národnom parku alebo môžu navštíviť Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020