Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Turistické chodníky nad vysokohorskými chatami sú uzavreté

28.10.2013 13:58

Informačná tabuľa upozorňujúca na sezónnu uzáveru turistického chodníka (autor: Lenka Burdová) Milovníci vysokohorských túr sa v tomto roku mohli na túry končiace na vrcholoch tatranských štítov vybrať vo štvrtok 31. októbra naposledy. Od piatku 1. novembra je totiž pre turistov v Tatranskom národnom parku približne 200 kilometrov značkovaných turistických chodníkov nad vysokohorskými chatami uzavretých. Chaty, okrem chaty pod Rysmi, zostanú však prístupné aj počas zimnej turistickej sezóny.

Zimnú uzáveru turistických chodníkov Štátne lesy TANAPu v teréne riadne vyznačili (viď. obrázok) informačnými tabuľami. Po tom, ako napadne sneh, orientáciu turistom na počas zimy otvorených turistických trasách uľahčí zimné tyčové značenie, ktoré v dĺžke takmer 30 km zabezpečuje Stredisko terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu. Sezónna uzávera potrvá do 15. júna budúceho roku vrátane. Uzatvorenie turistických chodníkov vo vysokohorskom prostredí počas zimných mesiacov chráni nielen vzácne živočíšne druhy – kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského, ale aj pôdny kryt, ktorý je najzraniteľnejší práve v jarnom období.

Osem bezbariérových chodníkov, ktoré Štátne lesy TANAPu vybudovali a spoločne so spoločnosťou Hartmann-Rico v teréne vyznačili, nebudú počas zimnej sezóny uzatvorené. Avšak turistom so zníženou schopnosťou pohybu budú prístupné iba dovtedy, kým nenapadne sneh. Celková dĺžka bezbariérových chodníkov na území TANAPu a PIENAPu presahuje 34 km a bližšie informácie o nich poskytuje informačná brožúra Tatry bez bariér, dostupná v infocentrách Štátnych lesov TANAPu a www.lesytanap.sk/Tatry bez bariér.

Štátne lesy TANAPu zabezpečujú údržbu a preznačkovanie turistických chodníkov na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku v celkovej dĺžke takmer 800 kilometrov. Ochranné obvody Štátnych lesov TANAPu v spolupráci so Strediskom terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu zabezpečujú počas celého roka aj údržbu premostení ponad drobné vodné toky, údržbu a opravu zábradlí okolo turistických chodníkov, prerezávanie chodníkov v pásme kosodreviny a zimné značenie tyčami.