Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kamzíky v Tatrách sú spočítané. Rekordné stavy tešia

29.10.2013 13:44

Kamzík v Belianskych Tatrách (autor: Marcel Tobis) Slnečné a teplé dni tohtoročného babieho leta priali aj jesennému spočítavaniu kamzíkov v Tatrách. V ich prirodzených lokalitách výskytu ich tentoraz napočítali 1186 kamzíkov, čo je o 90 kamzíkov viac ako vlani. Potešiteľný je pritom fakt, že z celkového počtu kamzíkov bolo až 170 kamzičích mláďat. Na slovenskej strane Tatier sa počas spočítania páslo 872 kamzíkov, na poľskej 314 kamzíkov. Najpočetnejšie čriedy dlhodobo žijú v Belianskych Tatrách.

„Na základe zaznamenaných počtov kamzíkov môžeme konštatovať, že ani dlhá a krutá zima sa na veľkosti populácie vzácneho druhu výrazne nepodpísala,“ hovorí Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAPu.

Dva dni zaznamenávania veľkosti kamzičej populácie v Tatrách priniesli aj zaujímavosti. Hovorí o nich Jozef Hybler: „V Belianskych Tatrách našli lesníci zvyšky uhynutého kamzíka. Pravdepodobne sa stal obeťou predátorov. Pozornému oku nášho pracovníka v Krížnej doline na Podbanskom neunikla ani vlčia svorka, ktorá odpočívala po nočnom love. Je to, vzhľadom na vlčiu plachosť, niečo výnimočné. Nálezy medvedieho trusu a ich stôp na snehu v horských dolinách spestrovali pobyt spočítavajúcim v Tatranskom národnom parku."

Na spočítaní sa, tak ako každý rok, zúčastnili na slovenskej strane desiatky pracovníkov Štátnych lesov TANAPu, Správy TANAPu, lesníci miest Kežmarok a Spišská Belá. V Mengusovskej doline, pri Žabích plesách a v Zlomiskovej doline počítalo kamzíky aj šesť zamestnancov Národného parku Slovenský raj. Na poľskej strane sa pohybovali pracovníci poľského TPN.

Jesenným spočítavaním zaznamenávajú správcovia územia kmeňový stav kamzičej populácie pred zimou. Počas päťdesiatšesť ročného sledovania kamzičej populácie zaznamenali v tomto chránenom území najmenej kamzíkov koncom 90. rokov minulého storočia, kedy ich počet v tomto území klesol pod 300 jedincov. „Súčasný potešujúci stav je rekordným za uvedené obdobie. A táto medzinárodná forma spolupráce je najstaršou na celom svete pri tomto charaktere činnosti,“ dodáva Jozef Hybler.