Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Turistický chodník k Rainerovej chate je už priechodný bez obmedzení

13.11.2013 15:13

Turistický chodník z Hrebienka k Rainerovej chate je už opravený (autor: Lenka Burdová) Červeno značený turistický chodník vedúci z Hrebienka k Rainerovej chate v Tatranskom národnom parku už má po oprave na najkritickejších štyroch krátkych úsekoch v celkovej dĺžke približne 200 metrov nový povrch. V súčasnosti je rekonštrukcia turistického chodníka ukončená a chodník priechodný bez obmedzení.

„Je potrebné si uvedomiť, že predmetný turistický chodník je spomedzi všetkých chodníkov v TANAPe turistami najviac navštevovaný. Poškodzuje ho nielen voda počas prívalových dažďov, ale predovšetkým zošliapavanie turistami. Spomedzi technológií úpravy povrchu turistického chodníka sme zvolili tú, ktorá je pre prírodné prostredie národného parku najmenej rušivá a na strane druhej dlhodobo trvácna. Jedine takto dokážeme zabezpečiť, aby turistický chodník v najkritickejších úsekoch slúžil aj tým, pre ktorých je ako bezbariérová turistická trasa určený. Teda turistom so zníženou schopnosťou pohybu i detským kočíkom,“ vysvetľuje dôvod opravy poškodených úsekov turistického chodníka Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu.

Dažďová voda, sprevádzajúca búrku v polovici augusta t.r., vážne poškodila povrch turistického chodníka vedúceho z Hrebienka k Rainerovej chate. Na viacerých úsekoch v celkovej dĺžke približne 200 metrov bol natoľko poškodený, že bol len ťažko bez problémov priechodný. Nevyhnutné opravy zabezpečili Štátne lesy TANAPu hneď v prvých dňoch nasledujúcich po prietrži mračien.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020