Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kalamitu v oravskej časti TANAPu už spracúvajú

09.01.2014 11:33

Niektoré turistické chodníky v TANAPe sú po vetrovej kalamite stále nepriechodné (autor: Lenka Burdová) „Kalamitné drevo, ktoré po nápore vetra zostalo ležať prevažne v lesoch západnej časti Tatranského národného parku, musíme najneskôr do polroka spracovať. Inak hrozí premnoženie podkôrneho hmyzu a skutočnosť, že doteraz zelené lesy na Orave vyschnú,“ povedal Pavol Fabian, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu. Počas troch vianočných sviatkov práve uplynulého roka poškodil vietor v tejto časti chráneného územia približne 40 000 stromov. Do päťtisíc stromov zostalo ležať v lesoch ochranných obvodov Tatranská Javorina, Smokovce, Tatranské Matliare a Podspády. Pritom v piatom stupni ochrany prírody, kde na spracovanie kalamitného dreva je potrebné udelenie výnimky, zostalo po nápore vetra ležať viac ako desaťtisíc poškodených kmeňov stromov. Ich spracovanie alebo asanácia závisia od rozhodnutia štátnej správy ochrany prírody.

Najviac poškodené lesy sú v ochrannom obvode Habovka, kde silnému náporu vetra neodolalo až takmer 20 000 stromov, z toho približne jedna štvrtina v bezzásahovom území. „V nižších stupňoch ochrany tu denne spracujeme približne 120 metrov kubických kalamitného dreva. V lesoch na Oraviciach je situácia trochu iná. Vietor poškodil porasty najmä v strmých svahoch priamo nad vodárňou a preto voľba vhodnej technológie spracovania bude o to náročnejšia. Rovnaká situácia je aj na Zverovke, kde v niektorých lokalitách, z ktorých nedokážeme drevo priblížiť na odvozné miesta, budeme kmene stromov len odkôrňovať a necháme ich na mieste. Napriek sťaženým podmienkam by sme chceli mať kalamitu do mája,najneskôr do júna spracovanú. Tak, aby sme pre lykožrúta nechali potravnú bázu čo najmenšiu. Pri nasadení všetkej dostupnej techniky by sme s tým problémy mať nemali,“ konštatuje Pavol Fabian.

Všetky značkované turistické chodníky v území postihnutom vetrovou kalamitou, sú v súčasnosti prístupné. S menšími obmedzeniami sú priechodné turistické chodníky vedúce napríklad k Partizánskej nemocnici a k Roháčskym vodopádom na Zverovke. Celé kmene vyvrátených stromov zostali v jednotlivých úsekoch len na tých chodníkoch, ktoré sú turistickej verejnosti z dôvodu sezónnej uzávery v súčasnosti neprístupné. Takými sú napríklad chodník vedúci na vrchol Lúčnej, chodník v Látanej doline, v Javorovej doline a v Zadných Meďodoloch pod Kopským sedlom. Do začiatku letnej turistickej sezóny, ktorá začína v polovici júna, Štátne lesy TANAPu spriechodnia a pre turistov upravia aj tieto úseky značkovaných turistických chodníkov.