Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Vlaňajšie ohne v TANAPe ničili najmä mladé lesné porasty

31.01.2014 08:24

Mladý les po požiari v júli 2013 (autor: archív ŠL TANAPu) V chránenom území Tatranského národného parku, v území v správe Štátnych lesov TANAPu, horelo vlani štyrikrát. Najväčší požiar založil neznámy páchateľ v apríli pod cintorínom v Starom Smokovci. Oheň v tejto časti Tatranského národného parku zničil 20 ha lesa. Pritom išlo o mladé lesné porasty, ktoré tu po kalamite z roku 2004 vyrastajú z prirodzeného zmladenia a umelej obnovy.

Neznámi sú aj páchatelia ďalších troch požiarov, ktoré koncom júla a začiatkom augusta minulého roka hasili lesníci spolu s hasičmi OR HaZZ Poprad v ochranných obvodoch Štátnych lesov TANAPu Vyšné Hágy, Smokovce a Tatranské Matliare. Ich včasným spozorovaním a uhasením k rozsiahlemu poškodeniu lesných porastov nedošlo. Celková škoda na majetku štátu, ktorú v uplynulom roku v území Tatranského národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu spôsobil oheň a nedôslednosť človeka, dosiahla takmer 50 000,- eur, environmentálne škody sú nevyčísliteľné.

Oheň je jeden z najvážnejších škodlivých činiteľov v lese. Výmera dospelého, ešte zeleného lesa, dnes predstavuje už len 25 percent z plochy lesa v kalamitnom území medzi Podbanským a Tatranskými Matliarmi. Z pôvodných 38 000 hektárov je v súčasnosti zelených už iba približne 9000 hektárov. Zvyšok je z hľadiska možnosti vzniku požiaru najrizikovejším územím TANAPu. Štátne lesy TANAPu budú preto v tomto roku vo zvýšenej miere vykonávať hliadkovaciu činnosť v oblastiach poškodených kalamitou, a to nielen v pracovných dňoch, ale aj v mimopracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja. Najviac sledované budú z hľadiska vzniku požiaru rizikové priestory, pričom pozornosť bude venovaná osobám, ktoré sa v týchto miestach pohybujú. Hliadkovaciu činnosť budú vykonávať pracovníci Štátnych lesov TANAPu podľa vopred schváleného plánu hliadkovacej činnosti.

V rokoch 2005 až 2013 bolo v území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu 34 požiarov, ktoré poškodili viac ako 500 ha lesných pozemkov. Škody na majetku štátu sa vyšplhali na takmer 1,5 milióna euro. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru bol odhodený ohorok cigarety, vypaľovanie trávy a úmyselné podpálenie. Extrémnym bol rok 2005, počas ktorého horelo v predmetnom území až 12 krát. Pritom najväčším bol požiar z 30. júla, ktorý zasiahol plochu 230 ha a za sebou zanechal škody presahujúce 565 tisíc euro. Druhý najväčší požiar zasiahol v apríli 2007 v ochrannom obvode Kežmarské Žľaby 58 ha, pričom poškodil mladé lesné porasty v hodnote presahujúcej 500 tisíc euro.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020