Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Za porušenie zákona zaplatia turisti ročne tisícky eur

13.02.2014 09:19

Ilustračná snímka (autor: Ján Slivinský) Za porušenie zákona o lesoch návštevníkmi Tatranského národného parku (TANAPu) uložili členovia lesnej stráže Štátnych lesov TANAPu v minulom roku blokové pokuty vo výške presahujúcej dvetisíc euro. Pritom najčastejšie siahali do peňaženky nedisciplinovaní návštevníci Západných Tatier v oblasti Oravíc a Zverovky, ale aj na Štrbskom Plese a na Podspádoch.

„Zväčša išlo o rušenie pokoja ticha porušením sezónnej uzávery turistických chodníkov, pohybom mimo značkovaných chodníkov alebo ich skracovanie a o nedovolené bivakovanie vo vysokohorskom teréne. Nemenej zriedkavým priestupkom bolo vchádzanie a státie motorovými vozidlami na lesné cesty a pozemky. Ostatné porušenia zákona sa týkali najmä znečisťovania prostredia Tatranského národného parku odpadkami, zakladania ohňov mimo vyznačených miest a zberu lesných plodov,“ hovorí Ján Krušpán, vedúci ochranného obvodu Oravice Štátnych lesov TANAPu.

V priebehu posledných piatich rokov, teda od roku 2009 až do konca roku 2013, uložili členovia lesnej stráže Štátnych lesov TANAPu blokové pokuty vo výške dosahujúcej takmer 8 800 eur. Najhlbšie do vrecka v sledovanom období siahali najmä turisti na Oraviciach, ale aj na Zverovke, Tatranských Matliaroch, na Štrbskom Plese, v Tatranskej Javorine, Podspádoch a Habovke. Turisti na Podbanskom, v oblasti Tichej a Kôprovej doliny, zaplatili za porušenie zákona o lesoch v sledovanom období viac ako 300 eur.

Výška vybraných pokút však ani zďaleka neodzrkadľuje veľké množstvo priestupkov, ktoré členovia lesnej stráže riešili väčšinou výzvou osôb na upustenie od protiprávneho konania priamo na mieste. O dodržiavanie zákona o lesoch sa stará viac ako 150 členov lesnej stráže Štátnych lesov TANAPu.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020