Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Botanická záhrada je otvorená

30.04.2014 10:23

Rašelinisko v botanickej záhrade v máji (autor: Janka Černická) Od štvrtku ôsmeho mája až do polovice septembra bude v Tatranskej Lomnici otvorená Expozícia tatranskej prírody – botanická záhrada Štátnych lesov TANAPu. Návštevníci tak majú možnosť aj v období, keď je vysokohorské prostredie ešte uzavreté a vegetácia miestami pod snehom, pozorovať meniacu sa farebnosť tatranských kvetov.

Už v polovici marca sa ako prvé na lúkach botanickej záhrady objavia svetlofialové kvietky šafranu spišského, postupne sa k nim pridávajú žlté kvety chudôbky vždyzelenej a fialové kalichy ponikleca slovenského. „Hýriace farby vysokohorskej jari a leta majú v botanickej záhrade svoje optimum v máji a júni. Žiaľ, počas letnej turistickej sezóny v júli a auguste je už väčšina rastlín odkvitnutá. Leto v horách je krátke, sneh sa topí pomerne neskoro, ranné mrazy a prvý sneh nie sú zriedkavé už koncom augusta. Tomu sa prispôsobili aj rastliny. V krátkom vegetačnom období sa niektoré už pod snehom pripravujú rozkvitnúť, aby čo najskôr vytvorili semená a zabezpečili svoju reprodukciu,“ hovorí o vegetačnom cykle rastlín v botanickej záhrade Janka Černická, vedúca Expozície tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu.

Botanická záhrada ponúka turistom k videniu endemický druh Tatier a Fatry mak tatranský, práve kvitnúcu vzácnu skalokrásku pyrenejskú, trávničku alpínsku a vičenec horský vyskytujúce sa v Tatrách len na jednej lokalite. Z glaciálnych reliktov rastie v botanickej záhrade dryádka osemlupienková, lomikameň ovisnutý, turička jednoduchá a ostrička myšia. Ako posledná rozkvitá astra spišská. Len v tomto roku sa v botanickej záhrade na ploche takmer tri hektáre predstavuje 290 bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa.

V záujme ochrany prírody TANAPu si milovníci skalničiek môžu sadeničky a semená tatranských rastlín a drevín kúpiť priamo v botanickej záhrade. V tomto roku ponúkajú Štátne lesy TANAPu takmer 80 druhov rastlín, medzi ktorými nebude chýbať najžiadanejší plesnivec alpínsky, silenka bezbyľová, lomikameň metlinatý, zvonček maličký, klinček ľadovcový, veternica narcisokvetá, klinček včasný, dryádka osemlupienková či horec.

V botanickej záhrade vybudovali Štátne lesy TANAPu bezbariérové trasy a je preto prístupná aj pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu, handicapovaným turistom i detským kočíkom.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020