Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Náučný chodník Pramenisko uzavreli

16.05.2014 08:41

Na náučnom chodníku Pramenisko (autor: Lenka Burdová) Päť zastavení náučného chodníka Pramenisko vo vzácnom území rovnomennej Národnej prírodnej rezervácie nebudú môcť návštevníci Tatranského národného parku vidieť pravdepodobne ani v tomto roku. Dôvodom je jeho rekonštrukcia. „Z drevených chodníkov budeme v prvej fáze opráv odstraňovať brvná, ktoré vo vlhkom prostredí prehnili. Rozhodujúcim faktorom pre dokončenie opravy náučného chodníka budú finančné prostriedky,“ konštatuje Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu.

Národná prírodná rezervácia a náučný chodník Pramenisko v nej je ukážkou tatranských podmáčaných jelšových lesov. Ráz tohto územia určuje najmä voda v podobe jarčekov, potokov i stojacich vôd. Navyše hladina spodnej vody je blízko povrchu alebo priamo na ňom. Pre svoju jedinečnosť bolo Pramenisko vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu, teda územie s najvyšším stupňom ochrany. Patrí do zoznamu 72 národne významných mokradí a je súčasťou siete európsky významných biotopov Natura 2000 v kategórii horské a podhorské lužné lesy. „Pramenisko je najstarší a najzachovalejší lesný porast tohto typu v Tatrách. Je málo narušený ľudskou činnosťou a preto má ešte i dnes charakter prírodného lesa,“ dodáva Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAPu.