Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Chodník v Prielome Dunajca bude od zajtra núdzovo priechodný

02.06.2014 14:16

Turistický chodník v Prielome Dunajca (autor: Lenka Burdová) Červeno značený turistický chodník v Prielome Dunajca v Pieninskom národnom parku (PIENAP) bude od zajtra núdzovo priechodný. Štátne lesy TANAPu odstránili z chodníka nánosy kamenia a kmene stromov. Peší turisti sa tak dostanú z Červeného Kláštora do Lesnice a späť takmer bez problémov. Cyklisti, turisti s detskými kočíkmi a návštevníci parku so zníženou schopnosťou pohybu si budú musieť ešte počkať. Približne v polovici osem kilometrovej trasy je chodník uzavretý a jeho obchádzka vedie lesom ponad teleso chodníka. Štátne lesy TANAPu v týchto miestach opravujú priepust v celej šírke turistického chodníka. Obchádzka je v teréne riadne vyznačená informačnými tabuľami.

O spriechodnení červeno značeného turistického chodníka v Prielome Dunajca v celej jeho dĺžke aj pre cyklistickú verejnosť a turistov so zníženou schopnosťou pohybu budeme včas informovať.

Za rešpektovanie zákazov a usmernení vopred ďakujeme.