Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Po roku opätovne spočítajú, koľko kamzíkov sa v Tatrách narodilo

23.06.2014 08:38

Ilustračná snímka (autor: Marcel Tobis) Koľko mláďat kamzíka vrchovského tatranského pribudlo v tomto roku v Tatrách, budeme vedieť už onedlho. V stredu ich v území Tatranského národného parku, tak zo slovenskej ako aj z poľskej strany, budú spočítavať pracovníci Štátnych lesov TANAPu spoločne s pracovníkmi Správy TANAPu, členmi SZOPK a lesníkmi mestských lesov mesta Kežmarok a Spišská Belá. Na severnej strane Tatier budú kamzíky v rovnakom termíne spočítavať pracovníci Tatranského národného parku (TPN) v Zakopanom.

„V jarnom spočítavaní kamzíkov zisťujeme, aký je stav kamzičej populácie po zime a aké sú tohtoročné prírastky. Pre nás, ako správcu územia, je dôležité vedieť, či je prírastok mláďat primeraný k veľkosti populácie alebo nie je. Od toho sa odvíja naša starostlivosť o zver počas zimných mesiacov,“ vysvetľuje Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAPu.

Spočítavanie kamzičej zveri organizujú Štátne lesy TANAPu už vyše päť desiatok rokov, sledujúc stav tohto vzácneho pôvodného druhu živočícha. Jarné spočítavanie je zamerané najmä na zisťovanie počtu mláďat, v jesenných mesiacoch sa spočítavajú kamzíky pre poznanie kmeňových stavov pred zimou. Najnižší počet kamzíkov zaznamenali Štátne lesy TANAPu koncom 90-tych rokov minulého storočia, keď klesol až na hranicu 200 jedincov. „Keď sme zistili, že početnosť kamzičej populácie z roka na rok klesá, venovali sme kamzíkovi viac pozornosti. Kamzíka tatranského sme začali viac strážiť, v zime prikrmovať, opätovne sme sa vrátili k jeho spočítavaniu na jar i na jeseň, zvýšili sme výchovný vplyv na návštevníkov. V posledných rokoch aj vďaka tejto starostlivosti kamzíkov v Tatrách opätovne pribúda,“ dodáva Jozef Hybler.

Minuloročné jarné spočítanie kamzíkov potvrdilo, že sa tomuto vzácnemu druhu zveri v Tatrách skutočne darí. Napriek dlhej a na sneh bohatej zime sa totiž narodilo až 168 mláďat. Viac informácií na www.lesytanap.sk/archív.