Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Lúky v Bielovodskej doline pokosia ručne

26.06.2014 07:27

Ilustračná snímka (autor: Lenka Burdová) Lesníci zo Štátnych lesov TANAPu, poľského Tatranského národného parku (TPN) a Lesov SR, š.p. Banská Bystrica budú kosiť lúky v Bielovodskej doline súťažne. Spoločne si sily v kosení vysokej trávy ručnou kosou zmerajú počas 10. ročníka Tatranskej kosby, ktorú Štátne lesy TANAPu organizujú v piatok 27. júna t.r. Pripravené sú pre nich päťdesiat metrov dlhé a štyri metre široké pásy lúky, ktoré budú musieť pokosiť v čo najkratšom čase a v čo najvyššej kvalite.

Na tohtoročnú súťaž je prihlásených 30 koscov z radov lesníkov Štátnych lesov TANAPu, ku ktorým sa v tomto roku pridajú dva súťažné tímy z už spomenutého poľského Tatranského národného parku, dvojčlenné družstvo z Odštepného lesného závodu Námestovo Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, z Mestského podniku Spišská Belá, spoločnosti Lesy mesta Kežmarok s.r.o., spoločnosti Slovwood, a.s. Ružomberok a z užhorodských lesov na Ukrajine. V skupine pozvaných hostí budú súťažiť zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, krajských a obvodných lesných úradov a štátnej ochrany prírody. Záštitu nad podujatím má generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Kosením horských lúk zabezpečujú Štátne lesy TANAPu v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku predovšetkým biodiverzitu vzácnych lúčnych ekosystémov. „Okrem snahy o zachovanie horských lúk kvôli vzácnym lúčnym tatranským kvetom sa kosením či mulčovaním snažíme o to, aby lúky slúžili predovšetkým pre voľne žijúcu zver ako prirodzené pastviská, pre turistov ako oddychové zóny a pritom vhodným spôsobom dotvárali krajinoobraz prírodného prostredia Tatier,“ vysvetľuje Pavol Fabian, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu.

V tomto roku v území oboch národných parkov Štátne lesy TANAPu pokosia alebo zmulčujú takmer 300 hektárov lúk, vyrobia takmer 1 000 q sena a približne 1 200 balíkov senáže. To všetko, starostlivo uschované, bude počas budúcej zimy krmivom nielen pre lesníkmi chované stádo huculov, ale najmä pre lesnú zver, ktorú počas najchladnejších zimných dní a nedostatku prirodzenej potravy lesníci Štátnych lesov TANAPu každoročne prikrmujú.