Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Lúky v chránenom území kosia kosami

27.06.2014 14:31

Tatranská kosba 2014 (autor: Eva Burdová) Bielovodská dolina bola dejiskom 10. ročníka medzinárodnej súťaže lesníkov Tatranská kosba. V kosení lúk tradičným spôsobom, kosou, súťažilo takmer osemdesiat lesníkov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Víťaznú trofej si odniesla dvojica Bohumír Gazda a Radoslav Michalec z ochranného obvodu Oravice Štátnych lesov TANAPu. Päť desiatok metrov dlhý a tri metre široký pás lúky pokosili za 5:44 minúty, čím za sebou nechali v poradí druhú dvojicu Ľuboš Lónsky a Marián Bugaj z Lesov SR, š.p Banská Bystrica a v poradí tretiu dvojicu Andrzej Staszel a Andrzej Goldyniak z poľského Tatranského národného park (TPN).

V súťaži jednotlivcov bol najrýchlejší Bohumír Gazda. Druhé miesto si vykosil Juraj Majerčák a na treťom mieste sa umiestnil Andrzej Staszel.

Kosením horských lúk zabezpečujú Štátne lesy TANAPu v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku predovšetkým biodiverzitu vzácnych lúčnych ekosystémov. „Okrem snahy o zachovanie horských lúk kvôli vzácnym lúčnym tatranským kvetom sa kosením či mulčovaním snažíme o to, aby lúky slúžili predovšetkým pre voľne žijúcu zver ako prirodzené pastviská, pre turistov ako oddychové zóny a pritom vhodným spôsobom dotvárali krajinoobraz prírodného prostredia Tatier,“ vysvetľuje Pavol Fabian, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu.

V tomto roku v území oboch národných parkov Štátne lesy TANAPu pokosia alebo zmulčujú takmer 300 hektárov lúk, vyrobia takmer 1 000 q sena a približne 1 200 balíkov senáže. To všetko, starostlivo uschované, bude počas budúcej zimy krmivom nielen pre lesníkmi chované stádo huculov, ale najmä pre lesnú zver, ktorú počas najchladnejších zimných dní a nedostatku prirodzenej potravy lesníci Štátnych lesov TANAPu každoročne prikrmujú.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020