Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Račková a Jamnícka dolina sú kvôli spracovaniu kalamity uzavreté

27.06.2014 15:05

Informujúca tabuľa upozorňujúca na nepriechodnosť chodníkov (autor: Pavol Gavlák) Pre turistickú verejnosť sú obe doliny prístupné len v nedeľu. O tom, že na rázcestí Račkovej a Jamníckej doliny sa tento týždeň objavila výstraha obmedzujúca pohyb turistov v dolinách kvôli spracovaniu kalamity, nás informoval strážca TANAPu Pavol Gavlák. Podľa jeho slov jedna lanovka už stojí na Šteckove v Račkovej doline a začala spracovávať kalamitu z Otrhancov. Laná vedú ponad cestu a môžu tak ohrozovať prechádzajúcich turistov. "To isté platí aj pre Jamnícku dolinu, kde počas mojej poslednej návštevy doliny pred týždňom chystali priestor pre lanovku pod žľabom Pusté (medzi Barancom a Smrekom). Aj tu mali laná viesť cez cestu," upozorňuje Pavol Gavlák.

Z dôvodu bezpečnosti turistov Obvodný lesný úrad v Liptovskom Mikuláši uzavrel na žiadosť vlastníkov tunajších pozemkov obidve doliny na obdobie a čas tak, ako je uvedené na informačnej tabuli: doliny sú uzavreté od 1.6.2014 do 15.10.2014 od pondelka do soboty s výnimkou nedele.