Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kamzíky v Tatrách sú spočítané. Je ich rekordne veľa.

02.07.2014 12:31

Ilustračná snímka (autor: Eva Burdová) Po tohtoročnom jarnom spočítaní žije v Tatrách 1 232 kamzíkov, z toho 185 mláďat. Pritom v poľskom Tatranskom národnom parku (TPN) napočítali 388 kamzíkov, z toho 79 mláďat. V porovnaní s minulým rokom, kedy vo vysokohorskom prostredí na jar napočítali 963 kamzíkov a z toho 168 mláďat, môže zoológ Štátnych lesov TANAPu Jozef Hybler konštatovať: "Ani neprívetivá predpoveď počasia nás neodradila od tradičného jarného spočítania kamzíkov a výsledky milo prekvapili."

"Kamzíkom viac vyhovuje chladnejšie počasie než slnečná páľava. Vďaka prehánkam a zamračenému počasiu boli aj počas poludnia pozorované rôzne aktivity, od popásania sa na vysokohorských trávach až po mládežnícke naháňačky a šmýkanie sa na snehových poliach. Sumárne môžeme konštatovať, že vďaka prírastkom presahujúcim pätnásť percent z celkovej populácie a slabšej zime sa početnosť kamzíka naďalej zvyšuje. Prirodzený úbytok vplyvom predátorov či iných faktorov bezpečne vykryjú novonarodené kamzíčatá. Potešila nás aj početnosť svišťa vrchovského, ktorého bolo nielen vidieť, ale aj počuť. Sčítavateľom skrížilo cestu aj šesť medveďov žijúcich vo vysokohorskom prostredí. Celoročná starostlivosť o kamzičiu zver na území Tatranského národného parku formou ochranných služieb, prikrmovania sušenou jarabinou v extrémne chladnom zimnom období a ostatných ochranných opatrení vrátane informovanosti a výchovy návštevníkov má svoje opodstatnenie.“

Spočítavanie kamzičej zveri organizujú Štátne lesy TANAPu už vyše päť desiatok rokov, v posledných rokoch v spolupráci s poľským Tatranským národným parkom, Správou TANAPu. Spoločným hlavným cieľom spočítavania kamzíkov je sledovanie stavov tohto vzácneho živočícha. Jarné spočítavanie je zamerané hlavne na zisťovanie počtu mláďat, v jesenných mesiacoch sa spočítavajú kamzíky pre poznanie kmeňových stavov pred zimou. Každoročne tak majú Štátne lesy TANAPu prehľad, ako sa populácia kamzíka vyvíja.

Najnižší počet kamzíkov zaznamenali ŠL TANAPu koncom 90-tych rokov minulého storočia, keď klesol až na hranicu 200 jedincov. Najpočetnejšie stáda sa v národnom parku pásavali v rokoch 1964 až 1965, kedy na tatranských svahoch napočítali až do tisíc kamzíkov.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020