Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Spočítajú turistov vo vysokohorskom prostredí

04.08.2014 07:51

Rysy sú vrcholom, na ktorý vyjde najviac turistov. A to hádam nielen v deň spočítania. (autor: Ladislav Janiga) „V sobotu, 9. augusta spočítame, koľko turistov navštívilo Tatranský národný park počas jedného dňa,“ povedal na margo tohtoročného spočítavania návštevníkov vo vysokohorskom prostredí chráneného územia Maroš Petrík, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu. Pracovníci Štátnych lesov TANAPu v spolupráci so Správou TANAPu a poľským Tatranským národným parkom (TPN) budú tento raz spočítavať turistov na približne päťdesiatich lokalitách z južnej i severnej strany Tatier. Súčasťou spočítavania bude nielen zisťovanie národnostného zloženia turistov vstupujúcich do vysokohorského prostredia, ale prostredníctvom dotazníka aj zisťovanie názorov turistov na stav prírodného prostredia a služieb poskytovaných Štátnymi lesmi TANAPu.

Štátne lesy TANAPu evidujú návštevnosť v TANAPe od roku 1972. Dôvodom každoročného spočítavania turistov vo vysokohorskom prostredí je zisťovanie nielen zmien v počtoch návštevnosti, ale aj v zaťaženosti jednotlivých lokalít. „Takto získané údaje využívame pri plánovaní údržby turistickej a informačnej siete a na zlepšenie služieb, ktoré Štátne lesy TANAPu v tomto chránenom území turistom poskytujú,“ dodáva Maroš Petrík.

Vlani bolo v deň spočítania vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku približne 17 030 turistov. Najvyšší počet návštevníkov vysokohorského prostredia za posledných desať rokov zaznamenali Štátne lesy TANAPu v roku 2009. V jeden deň prišlo do parku viac ako 21 000 návštevníkov. Najviac, približne šesť tisíc ľudí, bolo na Hrebienku. Tradične veľa turistov býva aj na Kriváni, Solisku, pri Popradskom plese, na Skalnatom plese, na chate pri Zelenom plese, v Tichej doline na Oraviciach, v Roháčskej doline a v Žiarskej doline. Vlaňajším prekvapením bolo v deň spočítania viac ako 1300 turistov na vrchole Rysov. Hoci početnosť turistov vo vysokohorskom prostredí podmieňuje počasie, doteraz najviac, až 26 520, napočítali v roku 1981.