Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Ako sa strácajú tatranské lesy

22.12.2016 14:01

Štátne lesy Tatranského národného parku spravujú lesné pozemky od najvyšších štítov až po lesy v ochrannom pásme národného parku. A práve tie sú často krát ,,obhospodarované“ občanmi z okolitých rómskych osád. Lesné porasty sú postupne prerieďované, až zmiznú úplne.

Najviac postihnutý v tomto smere je Ochranný obvod Tatranské Matliare. S hospodárením v lese mu ,,pomáhajú“ obyvatelia rómskych osád z Huncoviec, Strání pod Tatrami a Rakús. Len v tomto roku v rámci pravidelného vyhodnocovania škôd na lesných porastoch spôsobených nelegálnym výrubom miestnymi obyvateľmi rómskych osád vyčíslil odcudzený objem drevnej hmoty na 1895 m3. Pre názornosť uvádzam, že ide zhruba o 3000 stromov a plochu odlesnenia o výmere 6 futbalových ihrísk. Priama škoda na drevnej hmote je vyše 60 tisíc Eur. Podľa slov vedúceho ochranného obvodu je drevná hmota postupne rozkrádaná v priebehu celého roka. Na danom území prebieha celoročná hliadkovacia činnosť zo strany pracovníkov ochranného obvodu za výdatnej pomoci Policajného zboru z Popradu a Kežmarku. Napriek tomu nie sme schopní zabrániť škodám na lesných porastoch.

Obyvatelia rozrastajúcich sa rómskych osád kúriť a variť musia. V prípade zvýšenej represívnej činnosti sa presúvajú do inej časti lesa a zvyčajne začnú po drevo posielať trestne nepostihnuteľné deti. Štátne lesy TANAPu umožňujú chystanie palivového dreva formou samovýroby. Len v minulom roku bolo touto formou na vyššie spomínanom ochrannom obvode nachystaných a zaplatených 783 m3 palivového dreva.

Plochy po nelegálnej ťažbe je samozrejme potrebné zalesniť a o stromy sa v priebehu nasledujúcich sto rokov starať, aby ich mohol postretnúť podobný osud, kým sa niečo nezmení.

Hliadky lesnej stráže a polície zadržali pri nelegálnom výrube 62 osôb z toho boli 4 osoby odsúdené za trestný čin krádeže na nepodmienečný trest odňatia slobody , 8 osôb na podmienečný trest odňatia slobody , no ani tieto prísne tresty neodradzajú zlodejov od krádeží.