Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Botanická záhrada otvára svoje brány

12.05.2021 12:32

Silenka bezbyľová (autor: Zuzana Homolová) Tatranská Lomnica (12. mája 2021) – Už tento piatok privíta Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici prvých tohtoročných návštevníkov. Na rozdiel od predchádzajúcich sezón budú mať príležitosť obdivovať aj také druhy rastlín, ktoré v tomto období bývajú už spravidla odkvitnuté.

„Vďaka tomu, že zima sa tento rok s Tatrami akosi nechcela rozlúčiť a ešte pred dvoma týždňami sa v areáli botanickej záhrady držal sneh, majú návštevníci práve v týchto dňoch šancu vidieť kvitnúť napríklad skalokrásku pyrenejskú. Ide o glaciálny relikt, ktorého najsevernejšou hranicou výskytu u nás sú Belianske Tatry a keďže bežne sa popri turistických chodníkoch nevyskytuje, teraz sa naskytá ideálna príležitosť obzrieť si ju zblízka v plnej kráse,“ hovorí Zuzana Homolová, botanička a vedúca Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, ktorá je zároveň aj odbornou garantkou Expozície tatranskej prírody. Okrem skalokrásky môžu jej návštevníci obdivovať aj ďalšie druhy neprístupných skalných stanovíšť, či už je to prvosienka holá alebo iskerník alpínsky.

Práve máj a jún sú mesiace, kedy má kvetena v botanickej záhrade svoje optimum. Na ploche 3,20 hektára návštevníci už tradične nájdu vyše tristo druhov bylín a drevín, počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Rozmiestnené sú v ôsmich vápencových a žulových alpínach a mokradiach. Súčasťou expozície je aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienku zriadenia Tatranského národného parku, svoje tabuľky s menami tam majú aj významní botanici či zoológovia.

Vybrané druhy rastliniek si priamo v areáli botanickej záhrady môžu záujemcovia aj kúpiť. „Na predaj máme pripravených 87 druhov rastlín vrátane sadeníc stromov. Ponuku sme tento rok rozšírili aj o druhy lesných stanovíšť, ako je napríklad kopytník európsky či kokorík voňavý, avšak nechýbajú ani klasické „ťahúne“ ako horec Clusiov, plesnivec alpínsky alebo dryádka osemlupienková, o ktoré je najväčší záujem,“ konkretizuje Janka Černická, vedúca Expozície tatranskej prírody.

Štátne lesy TANAP-u tento rok oživili areál botanickej záhrady o domček pre hmyz, pribudli aj nové lavičky s operadlami, ktoré istotne ocenia najmä starší návštevníci. Najmenších zase poteší drevená skulptúra mloka v nadživotnej veľkosti, ktorá sa vyníma pri jednom z jazierok.

Expozíciou tatranskej prírody sa záujemcovia môžu prejsť každý deň až do 19. septembra, do konca letných prázdnin je otvorená od 9.00 do 17.00 hodiny, potom sa otváracie hodiny o niečo skrátia, prehliadku tatranskej kveteny budú musieť návštevníci stihnúť do 15.00 hodiny. Vstupné ostáva nezmenené. Dospelí zaplatia 2,50 eura, deti do šesť rokov majú prehliadku grátis. Podmienkou pre vstup do areálu je dodržanie platných protipandemických opatrení, pohyb v interiéri je dovolený len s respirátorom a negatívnym covidtestom. Viac informácií nájdete na www.lesytanap.sk.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 3/2021

TATRY č. 3/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020