Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Botanická záhrada otvorila svoje brány

04.05.2015 11:36

Chudôbka vždyzelená  (Draba aizoides L.) (autor: Janka Černická) Vzácna tatranská kvetena je po zime opätovne prístupná verejnosti v Expozícii tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici od piatku 8. mája. Turisti tak majú mať možnosť vidieť vzácne druhy tatranskej flóry bez toho, aby museli vystúpiť do vysokohorského prostredia. Aj v tomto roku sa v botanickej záhrade predstavujú takmer tri stovky bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa.

Rozmiestnené sú na ploche takmer tri hektáre v ôsmich vápencových a žulových alpíniách a mokradiach. „V našej záhrade po roztopení snehu ako prvá zakvitne drobná, žlto kvitnúca chudôbka vždyzelená, lomikameň protistojnolistý a čemerica čierna. Z krov je to lykovec jedovatý,“ vyratúva Janka Černická, vedúca Expozície tatranskej prírody.

Novinkou v botanickej záhrade je v tohtoročnej sezóne turistický chodník vedúci cez kosodrevinu. Je dlhý približne tridsať metrov a tiahne sa žulovým alpíniom popri jazierku. Janka Černická konkretizuje: „Táto možnosť vybudovať chodník sa nám naskytla počas jarného čistenia suchých náletových rastlín a krov a pri ošetrení kosodreviny. Je to malá ukážka turistického chodníka a vegetácie, akú môžeme vidieť vo Vysokých Tatrách. Návštevníci Expozície tatranskej prírody tak budú môcť spoznať aj tie druhy tatranských rastlín, ktoré sú vo voľnej prírode Tatranského národného parku pred ich zrakmi ukryté. Dúfame, že sa nám naša snaha aj tentoraz vydarila.“

Expozícia tatranskej prírody bola verejnosti po prvýkrát sprístupnená 15. júna 1992. Odvtedy každoročne od druhej májovej nedele majú návštevníci možnosť, aj v období, keď je vysokohorské prostredie ešte uzavreté a vegetácia miestami pod snehom, pozorovať meniacu sa farebnosť tatranských kvetov.

V záujme ochrany prírody Tatranského národného parku si milovníci skalničiek môžu sadeničky a semená tatranských rastlín a drevín kúpiť priamo v botanickej záhrade. V tomto roku ponúkajú Štátne lesy TANAPu vyše sedemdesiat druhov rastlín, medzi ktorými nebude chýbať najžiadanejší plesnivec alpínsky, silenka bezbyľová, lomikameň metlinatý, zvonček maličký, klinček ľadovcový, veternica narcisokvetá, klinček včasný, dryádka osemlupienková či horec Clusiov.

Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici bude otvorená do 16. septembra 2015 denne od 9.00 do 15.00 a v letnej turistickej sezóne až do 17.00 hodiny. Viac informácií na stránke botanickej záhrady.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020