Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Budú mať nový domov

13.12.2019 13:29

odchyt jeleňov v intravilánoch osád (autor: Jozef Hybler) Tatranská Lomnica (13. decembra 2019) – Počas uplynulých dvoch dní sa Štátnym lesom TANAP-u podarilo odchytiť dva jelene a tri jelenice, ktoré si navykli navštevovať intravilány tatranských osád. Svoj nový domov nájdu v susedných Čechách.

Neboli to prvé synantropné jedince, ktoré lesníci takto odchytili. Za posledné tri roky ich bolo dokopy jedenásť. Doteraz našli svoj nový domov vo zvernici v Tatranskej Javorine, v tomto prípade to však bude inak. „Vzhľadom na to, že viaceré jedince sa zvykli vracať na miesta odchytu, tentokrát sme sa rozhodli, že ich prevezieme do zvernice v Čechách,“ vysvetlil zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.

Podobne ako v predošlých prípadoch, zvieratá aj teraz uspal prof. Juraj Ciberej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, asistovali mu odborníci zo Štátnych lesov TANAP-u. Hlavným dôvodom, prečo sa jedince so zmeneným správaním rozhodli lesníci presťahovať bola bezpečnosť domácich obyvateľov i návštevníkov, ktorí práve počas zimnej sezóny prichádzajú do Vysokých Tatier vo väčších počtoch. „Už skôr sme avizovali, že problémové jedince sa pokúsime odchytiť a umiestniť ich do zverníc. Myslím si, že tým aspoň trošku odľahne aj tomuto prostrediu, pretože ľudia si napríklad počas prechádzok so psom museli dávať pozor na to, čo zver urobí. Mali sme viacero prípadov, keď jelenica vyštartovala proti psovi a jeho majiteľ pritom utŕžil pár kopancov,“ dodal zoológ. Odchytom sa takisto eliminovalo riziko stretu týchto jedincov s motorovými vozidlami, ktoré by mohlo mať fatálne následky pre obe strany.

Podľa zoológa sa však týmto odchytom problém so synantropnými jedincami v intravilánoch tatranských osád úplne nevyriešil, keďže stále sa v nich pohybuje dosť jelenej zveri so zmeneným správaním. „Tejto situácii by sa dalo vyhnúť, keby ľudia zver neprikrmovali. Netreba sa báť, aj v zime si dokáže nájsť dostatok prirodzenej potravy,“ pripomína Hybler.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2020

TATRY č. 1/2020

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020