Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Chodník v Javorovej doline je uzavretý

10.03.2017 15:54

Tatranská Lomnica (10. marca 2017) – V súvislosti so spracovaním následkov víkendovej vetrovej kalamity Štátne lesy TANAP-u upozorňujú turistov na uzáveru časti turistického chodníka vedúceho od budovy ochranného obvodu v Tatranskej Javorine k Náučnej geologickej ploche Podmuráň.

Ústie Javorovej doliny je nástupným miestom pre vysokohorské túry do Javorovej doliny a Zadných Meďodolov. „V tomto období sa na obidva turistické chodníky podľa Návštevného poriadku TANAP-u vzťahuje sezónna uzávera a sú od horárne Podmuráň uzavreté. Pre zvýšený pohyb mechanizmov v tejto lokalite sme však boli vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov nútení pristúpiť k uzatvoreniu aj zvyšnej, približne dvojkilometrovej časti turistického chodníka z Tatranskej Javoriny po horáreň Podmuráň, na ktorú sa sezónna uzávera nevzťahuje,“ uviedol námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u Maroš Petrík.

Turistov na dočasné obmedzenia priamo v teréne upozorňujú aj informačné tabule.

Štátne lesy TANAP-u zároveň návštevníkov Tatranského národného parku žiadajú o zvýšenú opatrnosť pri pohybe po turistických chodníkoch, keďže na niektorých miestach sa môžu ešte stále nachádzať vetrom vyvrátené stromy. „Všetky turistické chodníky postupne prechádzame a následky vetrovej kalamity priebežne odstraňujeme, aby sme zabezpečili najmä prístup záchranných zložiek do dolín pre prípad vzniku úrazov v horolezeckom teréne,“ doplnil Maroš Petrík.