Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Chodníkom v Bielovodskej doline už bez obmedzení

08.01.2016 13:16

Nové drevené izbice Modro značeným turistickým chodníkom vedúcim údolím Bielovodskej doliny už prejdete bez obmedzení. Štátne lesy TANAPu tu po zosuve pôdy odstránili nános zeminy, ktorá zasahovala do telesa turistického chodníka a ohrozovala bezpečný pohyb turistov. Súčasne zabezpečili jej ďalší zosuv na chodník drevenými izbicami.

Realizáciou vyššie uvedených prác zabezpečujú Štátne lesy TANAPu priechodnosť turistických značkovaných chodníkov v TANAPe a PIENAPe nielen pre peších turistov, ale aj pre motorizované zložky záchranného systému a pracovníkov štátnej ochrany prírody.