Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Čisté hory 2018

13.09.2018 08:49

Čisté hory 2018 (autor: Pavol Kráľ) Pomôžte vyčistiť tatranské doliny od odpadkov, ktoré v nich zanechali neporiadni turisti! Ak vám nie sú Tatry ľahostajné, zapojte sa v poslednú septembrovú sobotu (29. 9. 2018) do akcie Čisté hory. Tento rok sa uskutoční už jej 40. ročník. Vrecia na odpad si môžete vyzdvihnúť na niektorom z deviatich nástupných miest od Oravíc až po Tatranskú Javorinu. Veľké upratovanie po letnej turistickej sezóne v rovnakom termíne čaká aj Pieniny. Pracovníci Štátnych lesov TANAP-u vám budú na jednotlivých stanovištiach k dispozícii od 8.00 do 12.00 hodiny. Okrem vriec poskytnú účastníkom podujatia potrebné informácie a prípadne - po predchádzajúcej dohode - aj sprievod.

Zoznam nástupných miest a trás:

1. Ochranný obvod Oravice - tel. 043/532 45 32

Nástupné miesto: križovatka v Oraviciach

Trasy: miestne turistické chodníky

2. Ochranný obvod Zverovka - tel. 043/539 52 18

Nástupné miesto: Roháčska dolina (rampa)

Trasy: miestne turistické chodníky

3. Ochranný obvod Habovka - tel. 043/539 51 07

Nástupné miesto: Zuberec (Štefkovka pri pútači)

Trasa: od Zuberca smerom ku skanzenu na Brestovej (po chodníku cez les)

4. Ochranný obvod Podbanské - tel. 052/449 01 36

Nástupné miesto: vstup do Tichej a Kôprovej doliny

5. Ochranný obvod Štrbské Pleso - tel. 052/449 21 48

Nástupné miesta:

• pri informačných mapách vedľa centrálneho parkoviska na Štrbskom Plese

• zastávka Tatranských elektrických železníc (TEŽ) Popradské pleso

6. Ochranný obvod Vyšné Hágy - tel. 052/478 33 16

Nástupné miesto: Tatranská Polianka, rampa (ústie cesty na Sliezsky dom)

7. Ochranný obvod Smokovce - tel. 0903 987 519

Nástupné miesto: Hrebienok

8. Ochranný obvod Tatranské Matliare - tel. 052/4467 329

Nástupné miesta:

• parkovisko pri kabínkovej lanovke v Tatranskej Lomnici

• zastávka SAD Biela Voda

Trasy: miestne turistické chodníky

9. Ochranný obvod Tatranská Javorina - tel. 0903 722 547

Nástupné miesto: vstup do Bielovodskej doliny

Trasa: miestne turistické chodníky

10. Ochranný obvod Červený Kláštor - tel. 052/418 10 74, v spolupráci so Správou PIENAP-u

Nástupné miesto: autokemping Červený Kláštor

Telefónne čísla platia pre pracovnú dobu, t.j. pondelok až piatok od 7.00 do 15.00 hod. (Oravice 6.00 až 14.00hod.). Tešíme sa na vašu účasť!

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020