Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Dostali novú šancu na lepší život

01.06.2018 13:33

odchytené jelene (autor: jh) Tatranská Lomnica (1. júna 2018) – Vo zvernici v Tatranskej Javorine skončili ďalšie tri mladé jelene, ktoré boli zvyknuté na spoločnosť ľudí. Hlavným dôvodom, prečo sa ich lesníci rozhodli odchytiť a presťahovať z Tatranskej Lomnice, bola bezpečnosť návštevníkov a domácich obyvateľov.

Podobne ako predošlé dva synantropné jelene, ktoré v Tatranskej Lomnici odchytili v septembri minulého roku, aj tieto v priebehu predchádzajúcich dvoch dní postupne uspal prof. Juraj Ciberej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, asistovali mu zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u. „Hoci toto teplé počasie nie je na takéto akcie ideálne, všetko prebehlo veľmi rýchlo a bez problémov. Všetky tri jelene sú momentálne umiestnené v aklimatizačnej časti zvernice, ale v krátkej dobe ich pustíme do väčšej časti, aby sme ich zbytočne nestresovali. Pre jednoduchšiu identifikáciu boli označené ušnými značkami,“ uviedol Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u.

Trojicu jednoročných jeleňov sa z Tatranskej Lomnice do zvernice v Tatranskej Javorine rozhodli presťahovať najmä kvôli bezpečnosti. „Zo skúseností z minulých rokov vieme, že na jeseň, v období ruje, bývajú problémy, preto sme sa rozhodli takýmto spôsobom predísť prípadným úrazom,“ vysvetlil zoológ. Tento krok sa podľa neho osvedčil aj v prípade spomínaných dvoch jeleňov, ktoré boli atrakciou Tatranskej Lomnice uplynulú jeseň. „Takisto dostali šancu na lepší život a aj ju využili. Vidíme, že to má efekt. Vo zvernici boli jelene prakticky izolované od prítomnosti človeka a podarilo sa ich „prevychovať“. Vrátili sa im prirodzené inštinkty a už sa začlenili do väčšej čriedy,“ dodal Hybler, podľa ktorého nemuselo k sťahovaniu jeleňov vôbec dôjsť, keby ich ľudia neprikrmovali a pamätali na to, že hoci pôsobia krotko, stále ide o divú zver.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020