Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Expozícia tatranskej prírody má pred sebou Víkend otvorených parkov a záhrad

06.06.2017 07:06

Tatranská Lomnica (5. júna 2017) – Už po štvrtý raz sa do celosvetového Víkendu otvorených parkov a záhrad zapoja aj Štátne lesy TANAP-u so svojou Expozíciou tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici.

Podujatím ožije botanická záhrada už tento piatok, od 9.00 do 15.00 hodiny na návštevníkov za bežné vstupné okrem prehliadok so sprievodcom čakajú aj ukážky pikírovania rastlín a chýbať nebudú ani tvorivé dielne pre deti. Záujemcovia si môžu vypočuť aj prednášky lesného pedagóga na tému Ako vzniká strom, odborník ich naučí i to, ako rozlišovať pobytové znaky zvierat. „Tento program sa nám osvedčil aj po minulé roky, záujem je najmä o sprievodcované vstupy, ktoré ponúkame na požiadanie,“ vraví Zuzana Homolová, botanička Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u, ktorá je zároveň aj odbornou garantkou expozície.

Práve toto obdobie je podľa nej ideálne na prehliadku expozície, keďže práve teraz kvitne väčšina rastlín, ktoré sa v botanickej záhrade pod Lomnickým štítom nachádzajú. Na ploche 3,20 hektára môžu návštevníci celkovo obdivovať vyše tristo druhov bylín a drevín. Medzi nimi i také, ktoré pri potulkách prírodou ostávajú pred ich zrakom skryté. Patrí k nim napríklad endemický druh Tatier mak tatranský, vzácna skalokráska pyrenejská osídľujúca strmé skalné steny, trávnička alpínska či vičenec horský vyskytujúce sa v Tatrách iba na jednej lokalite. „Na relatívne malom území môžeme sledovať prevažnú časť druhov tatranskej flóry. Základný floristický inventár expozície tvoria rastliny vysokohorského prostredia, najmä druhy alpínskeho a subniválneho vegetačného stupňa,“ dopĺňa botanička.

Myšlienka otvoriť a verejnosti predstaviť bežne neprístupné parky, záhrady a dvory vznikla v roku 1998 v Londýne. Na Slovensku sa jej chytila nezisková organizácia Národný Trust, ktorá v spolupráci s partnermi zorganizovala takúto akciu po prvýkrát v roku 2007. Rozšírila ju však aj na bežne dostupné miesta. „Hlavným cieľom podujatia je spoločne osláviť a atraktívnou formou prezentovať verejnosti hodnoty parkov a záhrad Slovenska, ako aj snaha o zapojenie ľudí všetkých vekových kategórií do ich aktívnej ochrany a zmysluplného využívania,“ uzatvára odborná garantka expozície.

Pozrieť si botanickú záhradu však môžu návštevníci Tatranskej Lomnice v ktorýkoľvek deň až do 17. septembra. Od 1. júna je dokonca otvorená až do 17.00 hodiny, od septembra ju milovníci tatranskej kveteny budú môcť navštíviť opäť už len v čase od 9.00 do 15.00 hodiny.