Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Jarné zalesňovanie nateraz bez dobrovoľníkov

19.03.2020 10:37

Tatranská Lomnica (19. marca 2020) – Dobrovoľníci, ktorí sa tešili na jarné zalesňovanie v lesoch Tatranského národného parku, si budú musieť ešte počkať. Vzhľadom na opatrenia, ktoré prijalo Slovensko v súvislosti so šírením koronavírusu, museli Štátne lesy TANAP-u všetky aktivity tohto druhu až do odvolania zrušiť. Práce budú predbežne vykonávať len profesionálni pracovníci dodávateľských firiem.

Na základe usmernenia Ústredného krízového štábu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, ktoré zakazuje verejné zhromažďovanie sa ľudí, prijali Štátne lesy TANAP-u tieto opatrenia:

1. Prerušujú sa všetky dobrovoľnícke akcie zamerané na výsadbu, pestovanie lesa a estetiku prírodného prostredia, a to až do zrušenia mimoriadnej situácie.

2. Plánovanú výsadbu a ostatné plánované činnosti zabezpečia Štátne lesy TANAP-u len prostredníctvom svojich zmluvných odborných dodávateľov.

3. V prípade vyhlásenia ďalších obmedzení z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, na základe ktorých budú Štátne lesy TANAP-u nútené ešte viac pozastaviť výrobu, budú o tomto kroku informovať dodávateľské subjekty a na ďalšom postupe sa dohodnú spoločne.

4. V prípade, že sa partnerské subjekty aj napriek osobnej neúčasti rozhodnú podporiť Štátne lesy TANAP-u finančným príspevkom, vyhotovíme o mieste výsadby alebo inej dohodnutej činnosti, pre každý subjekt krátku správu o použití ich prostriedkov, doplnený patričnou fotodokumentáciou, prípadne krátkym videozáznamom.

5. Pomoc partnerov zverejníme na našej webovej stránke www.lesytanap.sk alebo facebookovom profile www.facebook.com/lesytanap.

6. Po ukončení akcie zašleme partnerom ďakovný list.

Dúfame, že sa situácia čo najskôr upokojí a bude nám cťou stretnúť sa na niektorej z dobrovoľníckych akcií ešte túto jeseň.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 3/2021

TATRY č. 3/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020