Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kamzičej populácii sa v Tatrách stále darí

25.06.2015 12:57

Kamzík (autor: Marcel Tobis) Aj tohtoročné jarné spočítanie kamzíkov potvrdilo, že sa tomu to vzácnemu druhu zveri v Tatrách darí. Na celom území Tatier bolo zistených 1107 jedincov kamzíka tatranského vrchovského, z toho 140 tohtoročných mláďat. Vyplynulo to zo sumarizácie výsledkov jarného spočítavania kamzičej zveri na území Tatier. Na slovenskej strane Tatier bolo napočítaných 823 kamzíkov, z toho 95 novonarodených kamzíčat, na poľskej strane 284 kamzíkov, z toho 45 mláďat.

Koncom júna minulého roku bolo na celom území Tatier zistených 1 232 kamzíkov, z toho 185 mláďat. Prečo bol v tomto roku zaznamenaný pokles počtu jedincov kamzičej populácie, vysvetľuje Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAPu: „Nepriazeň počasia v podobe silného studeného vetra poznačilo dosiahnuté výsledky spočítania kamzíkov žijúcich v Tatrách. Napriek tomu sme pozorovali 140 asi mesiac starých kamzíčat zaručujúcich potrebný prírastok po stratách spôsobených predátormi, alebo prirodzeným úhynom. Je vysoký predpoklad, že viaceré mláďatá unikli pozornosti účastníkov spočítania. V členitom teréne a v náročných podmienkach vysokohorského terénu je takmer nemožné zaznamenať každého jedinca. Napriek tomu sme spozorovali kamzíky aj na miestach, kde ich už desiatky rokov nevideli. Napríklad v závere doliny Voliarisko potešil pohľad na pasúce sa kamzíky. Viaceré čriedy s dvojcifernou početnosťou zaručujú stabilitu populácie a napovedajú, že kamzíkom sa aj naďalej darí. Perličkou bolo pozorovanie jedenástich medveďov a nájdenie ostatkov dvoch kamzíkov ešte zo zimného obdobia. Môžeme opätovne konštatovať, že celoročná starostlivosť o kamzičiu zver na území Tatranského národného parku formou prikrmovania sušenou jarabinou, vynášaním kamennej soli, vykonávaním ochranných služieb a ostatných ochranných opatrení vrátane informovanosti a výchovy návštevníkov má svoje opodstatnenie.“ Spočítavanie kamzičej zveri organizujú Štátne lesy TANAPu už 58 rokov, v posledných rokoch v spolupráci s poľským Tatranským národným parkom, Správou TANAPu, pracovníkmi mestských lesov Kežmarok a Spišská Belá, Národného parku Slovenský raj a členmi Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Vysoké Tatry. Spoločným hlavným cieľom spočítavania kamzíkov je sledovanie stavov tohto vzácneho živočícha. Jarné spočítavanie je zamerané hlavne na zisťovanie počtu mláďat, v jesenných mesiacoch sa spočítavajú kamzíky pre poznanie kmeňových stavov pred zimou. Každoročne tak majú Štátne lesy TANAPu prehľad, ako sa populácia kamzíka vyvíja. V roku 1964 dosiahol počet kamzíkov až takmer 950 kusov. V nasledujúcich rokoch ich počty neustále kolísali. Príčinou boli najmä pytliactvo, vyrušovanie návštevníkmi v ich prirodzených lokalitách výskytu či prelety vrtuľníkov, z prírodných vplyvov napríklad neskorý jarný sneh, klimatické zmeny či prímes ťažkých kovov v ovzduší. V posledných piatich rokoch sa zaznamenáva nárast kamzičej populácie v tomto vzácnom území a to zásluhou opatrení (vynáškou soli, prikrmovaním jarabinou v čase potravinovej núdze, kontrolou dodržiavania ustanovení Návštevného poriadku) zo strany správcov územia TANAPu a TPN. Najnižší počet kamzíkov zaznamenali ŠL TANAPu koncom 90-tych rokov minulého storočia, keď klesol až na hranicu 200 jedincov. Najpočetnejšie stáda sa v národnom parku pásavali v rokoch 1964 až 1965, kedy na tatranských svahoch napočítali až do tisíc kamzíkov.