Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí

25.10.2017 10:47

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici sa 31. októbra 2017 v jeho priestoroch uskutoční konferencia Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 hod. Registrácia účastníkov

9.45 – 10.00 hod. Otvorenie konferencie

10.00 – 10.10 hod. Ing. Ján Mokoš (primátor mesta Vysoké Tatry), príhovor

10.10 – 10.20 hod. Ing. Peter Líška (riaditeľ ŠL TANAP-u), príhovor

10.20 – 10.40 hod. Ing. Marian Číž, Ing. Štefan Engel, PhD. (Múzeum vo Svätom Antone): Nenahraditeľná úloha regionálnych múzeí pri záchrane kultúrneho a prírodného dedičstva

10.40 – 11.00 hod. doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš): Špecifiká tvorby prírodovedných múzejných zbierok

11. 00 – 11.20 hod. Mgr. Erika Cintulová (Múzeum v Kežmarku): Múzeum v Kežmarku – jeho história a súčasnosť

11.20 – 11.40 hod. Diskusia

11.40 – 13.00 hod. Spoločný obed

13.00 – 13.20 hod. Doc. Ing. Peter Fleischer, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Múzeum v Tatranskej Lomnici – jeho história a súčasnosť

13.20 – 13.40 hod. RNDr. Zuzana Kyselová, PhD., Ing. Zuzana Homolová, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Botanické zbierky Múzea TANAP-u

13.40 – 14.00 hod. Ing. Barbara Chovancová, PhD., Ing. Gabriela Chovancová, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Zoologické zbierky múzea

14.00 – 14.10 hod. Ing. Peter Michelčík, Zuzana Spitzkopfová (VSaM ŠL TANAP-u): Súčasné trendy návštevnosti múzea a stav Tatranskej knižnice

14.00 – 14.30 hod. Diskusia

14.30 hod. Ukončenie konferencie

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 5/2021

TATRY č. 5/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020