Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Na zonácii sa dohodli pred štrnástimi rokmi

26.01.2022 14:06

Logo ŠL TANAP-u (autor: ŠL TANAPu) Tatranská Lomnica (26. januára 2022) – Štátne lesy TANAP-u sa zásadne ohradzujú voči vyjadreniam ministra životného prostredia Jána Budaja, ktoré odzneli v rozhovore pre Denník N.

V ňom okrem iného uviedol, že zonácia Tatranského národného parku sa vlečie dvadsať rokov, keďže Štátne lesy TANAP-u tomu bránili. Avšak pravdou je, že rokovania týkajúce sa budúcej podoby zonácie medzi ŠL TANAP-u a Správou TANAP-u boli ukončené a uzavreté už v roku 2008, teda pred takmer štrnástimi rokmi!

Podobne aj tvrdenie, že „v TANAP-e štátni lesníci dostávali ročne štátnu podporu dva alebo dva a pol milióna eur“ na financovanie prevádzky národných parkov, nedáva verejnosti komplexný obraz o hospodárení Štátnych lesov TANAP-u ako príspevkovej organizácie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorej základný kontrakt za posledných osemnásť rokov predstavoval v priemere 925-tisíc eur ročne. Z týchto peňazí Štátne lesy TANAP-u hradili nielen starostlivosť o turistické chodníky a ďalšiu infraštruktúru, ale aj prevádzku múzea, botanickej záhrady, infocentier, údržbu lesnej dopravnej siete, manažment lesných ekosystémov, opravy štátneho majetku, ktorý majú v správe, či mzdy zamestnancov.

Štátne lesy TANAP-u sú pripravené ministerstvu životného prostredia poskytnúť maximálnu súčinnosť pri prechode správy v zmysle platných právnych predpisov a usmernení svojho zriaďovateľa, aby bolo možné po rokoch obnoviť integrovaný model správy najstaršieho národného parku na Slovensku.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020