Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Szkolenia lawinowe / SK - Lavínové školenia

28.12.2017 07:40

PL - Szkolenia obejmujące zagadnienia bezpiecznego poruszania się w warunkach zagrożenia lawinowego realizowane będą na nartach lub pieszo w zależności od warunków oraz od miejsca realizacji szkolenia. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej, a następnie praktycznej. Część teoretyczna przeprowadzona będzie w formie dwóch szkoleń, łącznie dla 120 osób, a część praktyczna będzie się składać z 12 szkoleń dla grup do 10 osób. Zadanie realizuje następujący cel szczegółowy mikroprojektu: Poprawa i utrwalenie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Szkolenia lawinowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbędą się 16 stycznia 2017 roku w Dolinie Żarskiej oraz 5 lutego 2017 roku w Dolinie Chochołowskiej.

SK - Školenia zahrňujúce otázky bezpečného pohybu v podmienkach lavínového ohrozenia budú realizované na lyžiach alebo pešo, podľa podmienok a miesta školenia. Školenie bude pozostávať z teoretickej a následne praktickej častí. Teoretická časť bude uskutočnená v podobe dvoch školení, celkovo pre 120 ľudí. Praktická časť bude pozostávať z 12 školení pre 10-osobové skupiny. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: Vylepšenie a nácvik zručností potrebných pre vykonávanie práce. Lavínové školenia, zároveň teoretické ako aj praktické, sa uskutočnia 16. januára 2017 r. v Žiarskej doline a 5. februára v Chochołowskej doline.

logo Interreg PL-SK
logo Euroregion TATRY
logo Tatrzański Park Narodowy
logo Štátne Lesy TANAP-u
logo Prešovský samostprávny kraj