Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy w Oravska część Tatr, SK - Oboznámenie sa so vzdelávacou ponukou partnera zo zahraničia v oravskej časti Tatier

25.05.2018 08:21

PL - Słowacki partner zaprezentuje polskiemu partnerowi jego ofertę edukacyjną w Orawskim Tatrach. Odbywa się to w dniu 25.5.2018 w formie wycieczki, w której oferta edukacyjna będzie prezentowana poprzez ścieżki edukacyjne w Zverovce i Juráňovej Dolinie. Zadanie realizuje cel szczegółowy mikroprojektu: Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami narodowymi. Szkolenie umożliwi wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi i organizacji ruchu turystycznego. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami gospodarującymi na tym samym terenie pomoże w lepszym i sprawniejszym zarządzaniu ruchem turystycznym.

SK - Slovenský partner predstaví poľskému partnerovi svoju vzdelávaciu ponuku v oravskej časti Tatier dňa 25.5.2018 vo forme exkurzie, v rámci ktorej bude prezentovaná vzdelávacia ponuka prostredníctvom náučných chodníkov na Zverovke a v Juráňovej doline. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: výmena informácií a skúseností medzi partnermi. Školenie umožní vypracovanie správnych postupov v oblastí obsluhy a organizácie cestovného ruchu. Výmena informácií a skúseností medzi partnermi hospodáriacimi na tom istom území prispeje k lepšiemu a účinnejšiemu spravovaniu cestovného ruchu.

logo Interreg PL-SK
logo Euroregion TATRY
logo Tatrzański Park Narodowy
logo Štátne Lesy TANAP-u
logo Prešovský samostprávny kraj

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020