Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Novinky v expozícii Múzea TANAPu

01.12.2016 21:14

Pripravili ich pre vás pracovníci Múzea TANAPu Štátnych lesov TANAPu. Jednou z noviniek je úprava botanických panelov. „Obnovili sme pôvodné tabule s rastlinami Tatier. Na dvadsiatich nových svetelných tabuliach predstavujeme druhy rastlín, ktoré rastú v rôznych biotopoch v Tatrách,“ povedala botanička Zuzana Homolová. „Okrem toho pribudla nová informatívna tabuľa a preparáty netopierov, ktoré priblížia ich život v našom národnom parku“ dodáva zoologička Gabriela Chovancová. Zaujímavosťou je exponát otlačku tatranského dinosaura a jeho zmenšený model.

Múzeum sa špecializuje na oblasť ochrany prírody Tatranského národného parku, s odborným zameraním na prezentáciu živej a neživej prírody a ľudskej aktivity v tomto území. Pritom plní nezastupiteľnú poznávaciu, dokumentačnú, prezentačnú a výchovno-vzdelávaciu funkciu. Vystavené exponáty z oblasti geológie, fauny a flóry, histórie a etnografie na území Tatier sú v každodennej starostlivosti odborných pracovníkov Výskumnej stanice a Múzea Štátnych lesov TANAPu. Pre záujemcov z radov návštevníkov ponúka premietanie viacerých videofilmov alebo prednášky s tematikou ochrany prírody. Svoje nezastupiteľné miesto tu majú nielen informačné materiály o Tatranskom národnom parku, mapy, kalendáre, časopis Tatry či pohľadnice, ale aj odborná literatúra o histórii a ochrane prírody v Tatrách. Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici bude od pondelka 5. decembra, okrem hodinovej prestávky od 12.00 do 13.00 hodiny, otvorené denne v čase od 8.30 do 16.00 hodiny. Viac informácií nájdete na stránke www.lesytanap.sk/Pre návštevníkov. Tešíme sa na vašu návštevu.