Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Obe sovy putujú na Oravu

19.06.2018 16:04

Tatranská Lomnica (19. júna 2018) – Víťazmi vedomostnej súťaže Putovná sova, ktorú už po štrnásty raz usporiadali Štátne lesy TANAP-u, sa stali školáci z Oravy. V kategórii mladších žiakov dosiahli najvyšší počet bodov piataci z Vitanovej, spomedzi starších žiakov sa tentokrát najviac darilo ôsmakom z obce Liesek.

O čo najlepšie umiestnenie od dnešného rána v priestoroch Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici bojovalo dokopy 18 trojčlenných súťažných družstiev zo základných škôl od Oravy až po Pieniny. Desať sa ich predstavilo v kategórii mladších žiakov, zvyšných osem v kategórii starších žiakov. Znalosti školákov najprv preveril vedomostný test s otázkami zameranými na témy ako živočíšne endemity, glaciálne relikty, lykožrút či horopis Tatier. Vzápätí ich čakali „poznávačky“ drevín, živočíchov a hornín, ku ktorým tento rok pribudol aj opis požerku lykožrúta. Na záver porotcom prostredníctvom prezentácií priblížili, čo sa počas školského roka naučili o Tatrách na vyučovacích hodinách so svojimi lesnými pedagógmi. Zatiaľ čo mladší žiaci vytiahli postery, starší sa spoľahli na počítače.

V kategórii mladších žiakov u porotcov najviac zabodovalo družstvo piatakov zo základnej školy vo Vitanovej, ktoré pracovalo pod vedením učiteľky Martiny Žemličkovej a lesného pedagóga Zdena Fendeka z Ochranného obvodu Štátnych lesov TANAP-u Oravice. Druhí skončili piataci zo Zuberca a tretie miesto patrilo tretiakom a štvrtákom z Vyšných Hágov.

V kategórii starších žiakov si drevenú sošku Putovnej sovy vybojovalo družstvo ôsmakov z Liesku, ktoré si cenu pre víťaza prevzalo spolu s učiteľkou Michaelou Janckulíkovou a lesným pedagógom Radoslavom Michalcom z Ochranného obvodu Štátnych lesov TANAP-u Oravice. Druhé miesto obsadili siedmaci z Trstenej a tretie šiestaci z Veľkej Lomnice.