Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Podpísali memorandum o spolupráci

18.05.2021 16:34

Múzeum TANAPu (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (18. mája 2021) – Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí dnes minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský navštívil Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici a jeho zástupcom slávnostne odovzdal štatút tejto inštitúcie. Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia ostatných rezortných múzeí, výsledkom bolo podpísanie memoranda o vzájomnej spolupráci.

„Je nevyhnutné posilňovať súčasné postavenie týchto múzeí, keďže zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane, zachovávaní aj sprostredkovaní hmotného i nehmotného dedičstva. Chcem vyzdvihnúť rozsiahly zbierkový fond, archív písomností, cenné dokumenty a ďalšie artefakty, ktorými disponujeme, pretože sú cenným vkladom do vzdelávania, ako aj výskumnej činnosti našej spoločnosti,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. Memorandum má prispieť k posilneniu vnímania pozitívnej úlohy múzejníctva, získaniu systematickej podpory vzdelávania, vedeckej činnosti i ďalších odborných aktivít rezortných múzeí. Zároveň by mal na najbližšie obdobie stanoviť ich dlhodobé a krátkodobé ciele, úlohy i konkrétne nástroje na ich plnenie, vrátane zabezpečenia finančnej stratégie pre ďalšie úspešné fungovanie.

Spolu s ďakovným listom si zástupcovia Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú prevádzkovateľom Múzea TANAP-u, prevzali z rúk ministra i štatút tejto inštitúcie. Ten podrobne upravuje poslanie a fungovanie múzea. „Získanie štatútu je významným okamihom pre Múzeum TANAP-u, ktoré už viac ako šesť desaťročí oboznamuje návštevníkov s charakterom tatranskej prírody, jej ochranou a ďalšími aktivitami neodmysliteľne spätými s týmto vzácnym územím. O opodstatnenosti jeho existencie svedčí aj skutočnosť, že patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá na Slovensku,“ konštatoval Ján Marhefka, riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u.

Múzeum TANAP-u bolo zriadené 1. apríla 1957. Pôvodne sídlilo v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, začiatkom roku 1959 sa presťahovalo do Vily Széchenyi v Tatranskej Lomnici, v ktorej bolo aj ústredie vtedajšej Správy TANAP-u. V roku 1968 došlo k jeho zlúčeniu s Výskumnou stanicou TANAP-u do logického a dodnes fungujúceho špecifického pracoviska, ktoré pozná odborná i laická verejnosť pod názvom Výskumná stanica a Múzeum TANAP-u. V súčasných priestoroch, kde sa spolu s expozíciou nachádzajú aj depozitáre, odborná knižnica, výskumno-vedecké pracoviská a archívy, majú výskumníci a múzejníci sídlo od roku 1969.

„Schválenie štatútu považujeme za výzvu a zároveň príležitosť pre ďalšie napredovanie. Veríme, že splníme všetky očakávania, týkajúce sa prezentácie nielen prírodného a kultúrneho bohatstva národného parku, ale aj bohatej histórie lesníckej a ochranárskej činnosti v jeho nádhernom, no krehkom území,“ dodala vedúca Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u Zuzana Homolová.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 3/2021

TATRY č. 3/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020