Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Pomôžte Tatrám a zviditeľnite sa!

31.10.2019 10:06

Vysoké Tatry sú najnavštevovanejším regiónom Slovenska. Ročne si toto územie prídu pozrieť státisíce našich, ale aj zahraničných návštevníkov. Štátne lesy TANAP-u sú organizáciou, ktorá sa stará o to, aby sa návštevníci nášho najstaršieho národného parku cítili pohodlne a bezpečne pri návšteve tohto jedinečného územia. Starajú sa o turistickú infraštruktúru územia, ktorá zahŕňa napr. turistické chodníky, pútače, smerovníky, informačné panely, turistické prístrešky, lavičky, mostíky, studničky a mnohé iné zariadenia. Návštevnosť sa každoročne zvyšuje a tým rastú aj nároky na údržbu týchto zariadení, čo nie je vždy v silách a finančných možnostiach organizácie. Chceli by sme vás týmto informovať o možnosti pomôcť a zároveň prezentovať vašu firmu formou sponzorskej podpory.

Ako by ste mohli pomôcť?

Vítaná je každá forma sponzorskej pomoci, ako sú napríklad finančné prostriedky prevedené na účet, ktoré by boli účelovo viazané na konkrétnu činnosť, prípadne zariadenie, vlastná realizácia diela podľa vzájomnej dohody alebo produkty vašej firmy, ktoré by sa mohli využiť. Samozrejme, uvítame aj iné formy pomoci.

Čo vám za to ponúkame?

Okrem príjemného pocitu z dobre mienenej a hlavne užitočnej pomoci, vám ponúkame:

uvedenie vašej firmy ako sponzora napríklad na lavičke, odpočívadle, studničke a pod., ktorá bude na očiach a v podvedomí návštevníkov;

zverejnenie na stránke www.lesytanap.sk a na FB stránke;

iné, po vzájomnej dohode.

V prípade bližších informácií o sponzorskej pomoci kontaktujte, prosím, Ing. Petra Spitzkopfa, vedúceho odboru prác celospoločenského významu Štátnych lesov TANAP-u ( +421905810525, Peter.SPITZKOPF@lesytanap.sk ).

Ďakujeme.