Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Ponad Bielu vodu už po nových mostoch

12.10.2015 15:09

Nový most v Bielovodskej doline slúži turistom už bez obmedzení (autor: Ján Slivinský) Modro značený turistický chodník v Bielovodskej doline je po rekonštrukcii dvoch drevených premostení ponad tok Bielej vody priechodný bez obmedzení. Práce na výmene a oprave poškodených častí premostení prebiehali od 3. septembra. Dodávateľ prác, ktorý odborné práce realizoval, mosty dnes odovzdal správcovi územia Štátnym lesom TANAPu.

Realizáciou rekonštrukcie dosluhujúcich drevených mostov zabezpečujú Štátne lesy TANAPu priechodnosť značkovaných turistických chodníkov tak pre peších turistov ako aj pre motorizované zložky záchranného systému a pracovníkov štátnej ochrany prírody v Tatranskom národnom parku.