Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Ponad Bielu vodu už po nových mostoch

12.10.2015 15:09

Nový most v Bielovodskej doline slúži turistom už bez obmedzení (autor: Ján Slivinský) Modro značený turistický chodník v Bielovodskej doline je po rekonštrukcii dvoch drevených premostení ponad tok Bielej vody priechodný bez obmedzení. Práce na výmene a oprave poškodených častí premostení prebiehali od 3. septembra. Dodávateľ prác, ktorý odborné práce realizoval, mosty dnes odovzdal správcovi územia Štátnym lesom TANAPu.

Realizáciou rekonštrukcie dosluhujúcich drevených mostov zabezpečujú Štátne lesy TANAPu priechodnosť značkovaných turistických chodníkov tak pre peších turistov ako aj pre motorizované zložky záchranného systému a pracovníkov štátnej ochrany prírody v Tatranskom národnom parku.
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020