Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Predstavia aj výsledky tzv. pokalamitného výskumu

23.10.2019 07:26

Tatranská Lomnica (23. októbra 2019) – V dňoch 24. až 25. októbra 2019 sa v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici uskutoční medzinárodná vedecká konferencia, ktorá bude venovaná hodnoteniu stavu a procesom v lesných ekosystémoch po prírodných disturbanciách. Jej organizátormi sú Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene a Štátne lesy TANAP-u.

Konferencia bude príležitosťou aj pre stretnutie riešiteľov tzv. pokalamitného výskumu, keďže tento rok si pripomíname 15. výročie vetrovej kalamity. Prvý deň je venovaný prednáškam a druhý exkurzii na výskumné plochy so spracovanou a nespracovanou kalamitou z roku 2004, kde sa v súčasnosti okrem iného sledujú aj toky oxidu uhličitého, vody či energie pomocou unikátnej metódy eddy kovariancie.

Podujatie podporila Agentúra pre vedu a výskum v rámci projektu Uhlíková bilancia diferencovane manažovaných lesných ekosystémov TANAP-u po prírodných disturbanciách (TatraCarbo, 2018 – 2022).