Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Tatrzański park narodowy a Štátne Lesy TANAPu realizujú projekt

13.06.2017 09:13

Cyklus vzdelávacích školení pre zamestnancov národných parkov na obidvoch stranách hranice
"CYKL SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PO OBU STRONACH GRANICY /CYKLUS VZDELÁVACÍCH ŠKOLENÍ PRE ZAMESTNANCOV NÁRODNÝCH PARKOV NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANICE"
1. Vysokohorské a lavínové školenia
2. Biometrické školenie
3. Oboznámenie sa so vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
4. Filozofia sprístupňovania chránených území

logo Interreg PL-SK
logo Euroregion TATRY
logo Tatrzański Park Narodowy
logo Štátne Lesy TANAP-u
logo Prešovský samostprávny kraj