Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Putovná sova má už svojich víťazov

07.06.2019 15:32

Putovná sova (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (7. júna 2019) – Víťazmi vedomostnej súťaže Putovná sova, ktorú už po pätnásty raz usporiadali Štátne lesy TANAP-u, sa v kategórii starších žiakov stali šiestaci z Veľkej Lomnice, spomedzi mladších žiakov sa tentokrát najlepšie darilo tretiakom z Lendaku.

O čo najlepšie umiestnenie od dnešného rána bojovalo celkovo dvadsať trojčlenných súťažných družstiev zo základných škôl od Oravy až po Haligovce. Deväť sa ich predstavilo v kategórii mladších žiakov, zvyšných jedenásť v kategórii starších žiakov. Znalosti školákov najprv preveril vedomostný test zameraný na horopis Tatier, živočíchy a horniny, po ňom sa museli popasovať s tzv. poznávačkami prírodnín. Okrem drevín, ktoré určovali podľa vetvičiek, šišiek i kôry, museli správne pomenovať aj vzorky hornín a na základe preparátov a obrázkov trafiť aj správne názvy obyvateľov zvieracej ríše.

Po vlaňajšej dominancii školákov z Oravy neodletia Putovné sovy tento raz ďaleko. V kategórii starších žiakov najviac bodov nazbierala 6.A z Veľkej Lomnice. Súťažné družstvo v zložení Karin Krempaská, Simona Nálepková a Andrea Pompová sa z víťazstva tešilo spoločne s učiteľkou Annou Galschneiderovou a lesným pedagógom Michalom Jurčom. Druhí skončili šiestaci z Haligoviec a tretí bol ekokrúžok z Trstenej.

O poradí mladších žiakov rozhodli až rozstrelové otázky. Po dodatočnom prepočítaní bodov sa napokon poradie zmenilo a víťazmi sa stala 3.D z Lendaku. Trojica Laura Majerčáková, Klára Neupauerová a Samuel Halčin pracovali pod vedením pedagogičky Ruženy Vaverčákovej a lesného pedagóga Jána Halčina. Na druhé miesto sa posunuli piataci z Haligoviec a tretia priečka patrí prírodovednému krúžku z Liptovskej Kokavy.

Víťazi si okrem vecných cien z Tatier odniesli aj drevené sošky Putovnej sovy, ktoré im budú úspech v súťaži pripomínať celý nasledujúci školský rok.