Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Putovná sova putuje do Popradu a na Vyšné Hágy

10.06.2015 21:48

Putovná sova 2015 (autor: Lenka Burdová) Dnes dopoludnia sa v Múzeu TANAPu Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici po jednoročnej prestávke opätovne uskutočnila vedomostná súťaž žiakov základných škôl Putovná sova. V tomto roku boli jej témou netopiere Tatier. Žiaci od prvej po deviatu triedu základných škôl od Oravy až po Červený Kláštor súťažili v dvoch vekových kategóriách. Drevenú sošku Putovnej sovy v kategórii mladších žiakov si odniesli štvrtáci z Vyšných Hágov Ema Rusiňáková, Juraj Koteleš a Martin Frančák vedení pani učiteľkou Beátou Evansovou a lesným pedagógom Kamilom Tomajkom. V kategórii starších žiakov boli úspešní deviataci zo Základnej školy Letná v Poprade. Súťažnú trojicu v zložení Romana Ručková, Lenka Kuzielová a Samuel Mikuláško k víťazstvu priviedla pani učiteľka Lucia Šivecová a lesný pedagóg Igor Stavný.

Vedomostnej súťaže Putovná sova sa tentoraz zúčastnilo päťdesiatštyri žiakov z trinástich základných škôl. Svojich zverencov na súťaž pripravili učitelia prírodopisu a lesní pedagógovia z radov zamestnancov Štátnych lesov TANAPu, ktoré sú zároveň organizátorom súťaže. Putovná sova 2015 - víťazi v mladšej kategórii (autor: Lenka Burdová) Putovná sova 2015 - víťazi v staršej kategórii (autor: Lenka Burdová)
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020