Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Sezónna uzávera skráti turistické chodníky

26.10.2015 10:43

Vyznačenie sezónnej uzávery v území TANAPu (autor: Lenka Burdová) Milovníci vysokohorských túr sa v tomto roku môžu na túry končiace na vrcholoch tatranských štítov vybrať v sobotu 31. októbra naposledy. Od nedele 1. novembra sú totiž pre turistov v Tatranskom národnom parku všetky značkované turistické chodníky nad vysokohorskými chatami v celkovej dĺžke približne dvesto kilometrov uzavreté. Chaty, okrem chaty pod Rysmi, zostanú však prístupné aj počas zimnej turistickej sezóny. Zimnú uzáveru turistických chodníkov na slovenskej strane Tatier Štátne lesy TANAPu vyznačili aj na štátnej hranici s Poľskom. Po tom, ako napadne sneh, orientáciu turistom v teréne uľahčí zimné tyčové značenie, ktoré v dĺžke takmer 30 kilometrov zabezpečuje Stredisko terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu. Sezónna uzávera potrvá do 15. júna budúceho roku. Neprístupnosť vysokohorského prostredia počas sezónnej uzávery zabezpečuje ochranu nielen vzácnych živočíšnych druhov – kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského, ale aj pôdneho krytu, ktorý je najzraniteľnejší práve v jarnom období.

Osem bezbariérových chodníkov, ktoré Štátne lesy TANAPu vybudovali a spoločne so spoločnosťou Hartmann-Rico v teréne vyznačili, nebude počas zimnej sezóny uzatvorených. Avšak turistom so zníženou schopnosťou pohybu budú prístupné iba dovtedy, kým nenapadne sneh. Celková dĺžka bezbariérových chodníkov na území TANAPu a PIENAPu presahuje 31 kilometrov a bližšie informácie o nich poskytuje informačná brožúra Tatry bez bariér dostupná v infocentrách Štátnych lesov TANAPu a v Tatranských informačných kanceláriách mesta Vysoké Tatry. Štátne lesy TANAPu zabezpečujú údržbu a preznačovanie turistických chodníkov na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku v celkovej dĺžke takmer 800 kilometrov. Ochranné obvody Štátnych lesov TANAPu v spolupráci so Strediskom terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu zabezpečujú počas celého roka aj údržbu premostení ponad drobné vodné toky, údržbu a opravu zábradlí okolo turistických chodníkov, prerezávanie chodníkov v pásme kosodreviny a zimné značenie tyčami.