Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Štátne lesy TANAP-u dnes končia

31.03.2022 08:37

Logo ŠL TANAP-u (autor: ŠL TANAPu) Tatranská Lomnica (31. marca 2022) – Štátne lesy TANAP-u ako príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes končia. Ich agendu od zajtra preberá novovzniknutá Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici, čím sa najstarší národný park na Slovensku po takmer troch desaťročiach opäť vráti k integrovanému modelu správy tohto vzácneho územia.

„Štátne lesy TANAP-u už od svojho vzniku nadviazali ako právny nástupca na odborné činnosti bývalej Správy TANAP-u v oblasti starostlivosti o lesné ekosystémy v Tatranskom i Pieninskom národnom parku. Na jednej strane je mi aj trochu smutno, že naša organizácia zaniká, no na druhej strane je to aj výzva, aby sme spoločne s našimi partnermi vrátili do národných parkov integrovaný model správy územia, ktorý bol v minulosti práve u nás obdivovaný okolitými štátmi. Sú na to vytvorené všetky predpoklady, pretože počas viac ako sedemdesiatročnej starostlivosti sa nám i našim predchodcom podarilo v prírodnom prostredí zachovať celé spektrum všetkých živých organizmov i neživej zložky prírody v pôvodnej škále. Spojením lesníkov a ochranárov pod jednu strechu sa vytvoria predpoklady pre overenie večnej pravdy, že starostlivosť o krajinu má zmysel, je prospešnou nielen pre prírodu samotnú, ale aj pre človeka, ktorý v nej žije. Tatranskí lesníci, ktorí sú nepochybne aj ochranármi, v posledných rokoch ukázali, že sa o prírodu vedia postarať, čoho najlepším dôkazom sú mladé lesné porasty s vysokým stupňom diverzity a so všetkými predpokladmi zvýšenia prirodzenosti a stability. Verím, že tieto skutočnosti pomôžu vyvinúť spoločné úsilie o zachovanie nášho prírodného dedičstva. Veď úprimný vzťah k prírode je to, čo by ľudí malo spájať, nie rozdeľovať,“ hovorí Ján Marhefka, riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré zlúčením so súčasnou Správou TANAP-u zanikajú 31. marca 2022 na základe novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Tú schválili poslanci Národnej rady SR na svojej poslednej minuloročnej schôdzi. Jej cieľom je reforma národných parkov, ktorých správa bude po novom spadať kompletne pod rezort životného prostredia. Takmer všetko územie s rozlohou vyše štyridsaťtisíc hektárov, ktoré doposiaľ spravovali Štátne lesy TANAP-u, prechádza pod gesciu novovzniknutej Správy TANAP-u, zvyšok bude spravovať nová Správa PIENAP-u.

„Prajem slovenskej prírode, nech jej avizovaná reforma prinesie predovšetkým pozitíva, aby sa z nej a v nej mohli tešiť aj budúce generácie,“ dodáva Marhefka, ktorý končí vo funkcii riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u.

Podobný model v Tatranskom národnom parku fungoval od jeho vzniku v roku 1949, kedy bola starostlivosť o územie v kompetencii dočasnej Správy TANAP-u, ktorú zastrešovalo riaditeľstvo Lesného závodu Vysoké Tatry. Koncom októbra 1952 prijal Zbor povereníkov nariadenie o Tatranskom národnom parku, v zmysle ktorého sa výkonným orgánom pre veci TANAP-u stala Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici. Ako svoju organizačnú zložku ju riadilo Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s Povereníctvom školstva, vied a umení. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa správy územia jej sekundoval Poradný zbor pre veci TANAP-u, zložený z odborníkov v oblasti geológie, hydrológie, botaniky či zoológie, ako aj zástupcov oboch povereníctiev, Slovenského plánovacieho úradu a podľa potreby i ďalších expertov. Jeho činnosť sa v podstate skončila v roku 1994. V roku 1995 totiž nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý de facto zrušil pôvodný zákon o Tatranskom národnom parku i nariadenie Zboru povereníkov, a teda aj jednotnú správu územia. Takmer všetky kompetencie zrušenej Správy TANAP-u prevzali Štátne lesy TANAP-u, no na rozdiel od nej už nespravovali všetky pozemky v národnom parku, keďže po revolúcii sa zhruba polovica územia vrátila do rúk súkromným vlastníkom. V roku 1996 vznikla súčasná Správa TANAP-u, avšak už pod gesciou ministerstva životného prostredia. Integrovaný model správy najstaršieho národného parku na Slovensku, ktorým sa inšpirovali aj okolité štáty, sa tak stal na dlhý čas minulosťou.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020