Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Štátne lesy TANAP-u majú nového riaditeľa

06.05.2020 15:14

riaditeľ ŠL TANAP-u Ján Marhefka (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (6. mája 2020) – Štátne lesy TANAP-u majú nového riaditeľa. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský rozhodol, že od 1. mája 2020 organizáciu povedie Ján Marhefka.

Vo funkcii nahradil Maroša Petríka, ktorý sa stal riaditeľom Štátnych lesov TANAP-u 1. júla 2019 po úspešnom výberovom konaní, pričom tento post zastával už od januára 2019, kedy v tejto pozícii vystriedal Pavla Fabiana.

Do funkcie riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u bol Ján Marhefka vymenovaný na obdobie „do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania“. Rodák z Podolínca absolvoval Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene, kde pokračoval v štúdiu po ukončení Strednej lesníckej školy v Prešove. V Štátnych lesoch TANAP-u pôsobí od júla 1999. Začínal ako asistent ochranného obvodu Kežmarské Žľaby, neskôr prešiel na Stredisko genofondu drevín, ktoré viedol od roku 2004. V januári 2007 sa stal vedúcim odborným referentom na Odbore starostlivosti o lesy Štátnych lesov TANAP-u. Od roku 2014 bol vedúcim Odboru prác celospoločenského významu a od januára 2019 zastával pozíciu vedúceho Odboru pozemkovej držby a reprivatizácie.