Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Štátne lesy TANAP-u na veľtrhu ITF Slovakiatour

20.01.2020 12:46

ITF Slovakiatour (autor: itf) Tatranská Lomnica (20. januára 2020) – Štátne lesy TANAP-u budú mať aj tento rok zastúpenie na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý svoje brány otvorí tento štvrtok. V bratislavskej Incheba EXPO aréne sa už tradične predstavia v expozícii Prešovského kraja, ktorú nájdete v hale B, stred.

„Tak ako po minulé roky, aj tentokrát návštevníkom priblížime predovšetkým ponuku voľnočasových aktivít v Tatrách, ale aj činnosť Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú okrem iného aj správcom turistickej a informačnej siete na území Tatranského národného parku,“ konkretizuje Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAP-u.

Okrem informačných brožúrok o Expozícii tatranskej prírody a Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, ktoré prevádzkujú Štátne lesy TANAP-u, záujemcovia nájdu na pulte napríklad aj informačné materiály o náučných chodníkoch nachádzajúcich sa na území Tatranského národného parku či časopis TATRY – dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAP-e, ktorý v Tatrách vychádza už od roku 1962.

Tých, ktorí majú chuť zasúťažiť si, istotne poteší kvíz. „V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sme pripravili prezentáciu zameranú na prírodu Tatier. Formou jednoduchých otázok si návštevníci budú môcť nielen overiť svoje znalosti, ale istotne ich potešia aj zaujímavé vecné ceny,“ dodáva Stavný.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020