Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Tatranská kosba má svojich víťazov

27.06.2015 10:32

Bohumír Gazda a Radoslav Michalec si zo súťaže Tatranská kosba odniesli tretiu cenu (autor: Lenka Burdová) Takmer hektárová lúka pri horárni v Bielovodskej doline je od posledného júnového piatku pokosená. Avšak rovnako ako každý rok, i tentoraz súťažne: lesníci Štátnych lesov TANAPu si spoločne s kolegami z Tatranskego parku narodowego (TPN), Biebrzanskego parku narodowego (BPN) z Poľska, z oravského závodu Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, z mestských lesov Kežmarok a Spišská Belá, Pozemkového spoločenstva – bývalí urbarialisti obce Východná, Vojenských lesov a majetkov, odštepného závodu Kamenica a z Ukrajiny opätovne merali sily v kosení lúky tradičným spôsobom – kosou. V tomto roku ale už na 11. ročníku Tatranskej kosby. Tatranskí lesníci tak dokázali, že sa vlastnými rukami dokážu postarať nielen o krajinoobraz, ale najmä o biodiverzitu lúčnych ekosystémov na celom území Tatranského národného parku.

S päťdesiat metrom dlhým a štyri metre širokým pásom lúky si spomedzi dvadsiatich štyroch súťažných dvojíc najľahšie poradili lesníci Tatranského národného parku v Poľsku (TPN) Andrzej Goldyniak a Andrzej Staszel. Len o niečo málo v rýchlosti za nimi zaostali Juraj Majerčák a Michal Gazda z ochranného obvodu Zverovka Štátnych lesov TANAPu. Tretí v poradí súťažný pás lúky pokosili Bohumír Gazda a Radoslav Michalec z ochranného obvodu Oravice Štátnych lesov TANAPu. V súťaži jednotlivcov bol najrýchlejší Juraj Majerčák a tretí Andrzej Goldyniak. Uprostred medzi nimi a teda druhý najrýchlejší bol Radoslav Michalec. Kosením horských lúk zabezpečujú Štátne lesy TANAPu v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku predovšetkým biodiverzitu vzácnych lúčnych ekosystémov. Okrem snahy o zachovanie horských lúk kvôli vzácnym lúčnym tatranským kvetom sa lesníci kosením či mulčovaním snažia o to, aby lúky slúžili predovšetkým pre voľne žijúcu zver ako prirodzené pastviská, pre turistov ako oddychové zóny a pritom vhodným spôsobom dotvárali krajinoobraz prírodného prostredia Tatier. V tomto roku v území oboch národných parkov Štátne lesy TANAPu pokosia alebo zmulčujú takmer 300 hektárov lúk, vyrobia takmer 1 000 q sena a približne 1 200 balíkov senáže. To všetko, starostlivo uschované, bude počas budúcej zimy krmivom nielen pre lesníkmi chované stádo huculov, ale najmä pre lesnú zver, ktorú počas najchladnejších zimných dní a nedostatku prirodzenej potravy lesníci Štátnych lesov TANAPu každoročne prikrmujú.