Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Tatranská múzejná noc už túto sobotu

14.05.2019 11:16

Tatranská múzejná noc 2019 (autor: VSaM) Tatranská Lomnica (14. mája 2019) – Do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií sa už tradične zapoja aj Štátne lesy TANAP-u. Návštevníci Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici sa tak už túto sobotu môžu tešiť na bohatý program, ktorý ponúkne piaty ročník Tatranskej múzejnej noci. Okrem ukážok výskumnej činnosti nebudú chýbať ani zaujímavé prednášky či filmové novinky.

Súčasťou podujatia bude aj 3. ročník Dňa fascinácie rastlinami, v rámci ktorého budú mať záujemcovia šancu poodhaliť tajomstvá rastlinnej ríše. Odborníci ich zasvätia nielen do botanického výskumu, ale priblížia im tiež lesnícky výskum a vplyv klimatickej zmeny na lesy, viac sa dozvedia aj o zoologickom výskume a chýbať nebudú ani názorné ukážky preparovania živočíchov. Návštevníci budú môcť spoločne s geológom už tradične nahliadnuť aj do sveta minerálov a hornín Tatier, zoznámia sa s genofondom pôvodných tatranských drevín, pripravené budú vzorky škodcov smreka obyčajného, rybárov potešia ukážky tradičnej výroby rybárskych sietí i prezentácie zarybňovania tatranských potokov.

Pozvanie opäť prijali aj pracovníci Parazitologického ústavu SAV Košice, ktorí budú mať určite čo robiť, aby odpovedali na všetky otázky pred blížiacou sa „kliešťovou sezónou“. Prednášku na tému Poznávame Vysoké Tatry si pripravili členovia Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru, ktorí predvedú aj názorné ukážky záchrannej činnosti. Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na detské kino, lesní pedagógovia si pre nich pripravili kreatívne dielne, rôzne hry a ďalšie zaujímavé aktivity. Premiéru bude mať tiež nová snímka potápača a ekológa Štátnych lesov TANAP-u Pavla Kráľa s názvom Otužilci tatranských plies. Okrem nej si záujemcovia budú môcť pozrieť aj dokument z návštevy národných parkov Ruska zameraných na prinavrátenie zubrov do voľnej prírody či vypočuť prednášku na tému Zmeny v lesoch v Tatranskej Javorine.

Podujatie tento rok otvorí stavanie mája o 15.00 hodine, brány múzea ostanú otvorené až do 22.00 hodiny. Vstup na všetky premietania a prednášky, ako aj prehliadky muzeálnych expozícií je počas celého dňa bezplatný.