Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V expozícii Múzea TANAPu opäť nájdete novinky

13.11.2015 22:07

Múzeum TANAPu Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici (autor: Lenka Burdová) Od pondelka 16. novembra ich pre návštevníkov pripravili pracovníci Múzea TANAPu Štátnych lesov TANAPu. Jednou spomedzi noviniek sú anglické pomenovania vystavených rastlinných exponátov, ktoré pribudli k slovenským a latinským názvom. „Na dvoch nových svetelných tabuliach predstavujeme druhy rastlín, ktoré rastú na alpínskych lúkach v Tatrách. Charakteristické pre toto spoločenstvo sú rozsiahle porasty nízkych tráv, bylín, kríčkovitých či plazivých foriem drevín, machorastov a lišajníkov,“ približuje ďalšie novinky Zuzana Homolová, botanička Výskumnej stanice a Múzea TANAPu Štátnych lesov TANAPu. Vo výstavných priestoroch múzea pribudlo aj nové bocianie hniezdo s mláďatami bociana bieleho a nová svetelná tabuľa približujúca život kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského.

Múzeum TANAPu Štátnych lesov TANAPu je špecializovaným múzeom v oblasti ochrany prírody Tatranského národného parku s odborným zameraním na prezentáciu živej a neživej prírody a ľudských aktivít v tomto území. Pritom plní svoju nezastupiteľnú poznávaciu, dokumentačnú, prezentačnú a výchovno-vzdelávaciu funkciu. Vystavené exponáty z oblasti geológie, fauny a flóry, histórie a etnografie na území Tatier sú v každodennej starostlivosti odborných pracovníkov Výskumnej stanice a Múzea TANAPu Štátnych lesov TANAPu. Pre záujemcov z radov návštevníkov ponúka Múzeum TANAPu premietanie videofilmov alebo prednášky s tematikou ochrany prírody v národnom parku. Svoje nezastupiteľné miesto tu majú nielen informačné materiály o Tatranskom národnom parku, mapy, kalendáre, časopis Tatry či pohľadnice, ale aj odborná literatúra s tematikou histórie a ochrany prírody v Tatrách. Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici bude od pondelka 16. novembra okrem hodinovej prestávky od 12.00 do 13.00 hodiny otvorené denne v čase od 8.30 do 16.00 hodiny. Viac informácií nájdete na stránke www.lesytanap.sk/Pre návštevníkov. Tešíme sa na vašu návštevu.
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020