Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V Tatrách bude zimovať vyše tisíc kamzíkov

04.11.2021 13:38

spočítanie kamzíkov (autor: Marcel Tobis) Tatranská Lomnica (04. novembra 2021) – V Tatranskom národnom parku bude zimovať prinajmenšom 1 095 kamzíkov. Ukázala to minulotýždňová inventúra, ktorá mala zmapovať stav populácie kamzíka vrchovského tatranského na slovenskej i poľskej strane Tatier.

„Naše očakávania, že sumárne čísla budú vyššie, zostali nenaplnené. Na základe celoročných pozorovaní môžeme totiž predpokladať, že reálny stav populácie kamzíka vrchovského tatranského je o niečo vyšší, ako ukázalo jesenné spočítanie. Najmä v lokalitách nachádzajúcich sa na južných svahoch mali počas dňa kamzíky kvôli zimnej srsti tendenciu ukryť sa pred slnkom do tienistých zákutí, kde ich v značne členitom teréne nebolo jednoduché spozorovať,“ konštatoval Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelného spočítania kamzičej zveri v Tatranskom národnom parku.

Zatiaľ čo na slovenskej strane Tatier zaregistrovali v deň spočítania 781 kamzíkov, u poľských susedov zapísali do sčítacích hárkov 314 jedincov. Z celkového počtu 1 095 kamzíkov bolo 44 tohtoročných mláďat. „Nemožno však z toho usudzovať, že len toľko kamzíčat sa dožilo zimy, keďže až 64 percent kamzíkov nebolo možné pre veľkú vzdialenosť detailnejšie rozpoznať či už podľa veku alebo na základe pohlavia,“ dodal zoológ.

Len pre porovnanie, vlani na jeseň narátali v Tatranskom národnom parku celkovo 983 kamzíkov, z toho 653 zaevidovali na slovenskej strane Tatier. Rekord si tak aj naďalej drží jeseň 2018, kedy bolo do sčítacích hárkov zapísaných celkovo 1 431 kamzíkov.

Okrem údajov o počtoch kamzíkov sú pravidelné inventúry pre zoológov taktiež zdrojom cenných informácií o zdravotnom stave kamzičej populácie, keďže spočítanie využívajú napríklad aj na zber vzoriek trusu. Takisto je to príležitosť zmonitorovať vzácne prostredie národného parku či pozorovať ďalšie chránené druhy živočíchov. „Potešiteľné je, že počas spočítania nebol nájdený žiaden uhynutý kamzík. Zaznamenali sme však niekoľko medveďov, ktoré sa hostili na zvyškoch čučoriedok či brusníc nad hornou hranicou lesa, ako i viaceré vzácne druhy vtákov. Negatívom bol vrtuľník, ktorý opäť prelietaval nad Belianskymi Tatrami, nepotešili ani turisti pohybujúci sa mimo značkovaných turistických chodníkov,“ uzavrel zoológ.

Kamzíky v Tatranskom národnom parku rátajú dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020